Društvo
  • Portal Analitika/
  • Društvo /
  • Radulović: Očigledna namjera nove vlasti i njenih predstavnika da uplaše i ućutkaju svoje neistomišljenike

Predsjednik Matice crnogorske ocijenio

Radulović: Očigledna namjera nove vlasti i njenih predstavnika da uplaše i ućutkaju svoje neistomišljenike

Matica crnogorska sa zabrinutošću uočava sve učestalije progone i difamacije istaknutih crnogorskih intelektualaca od strane nove vladajuće većine, saopštio je predsjednik Matice, Dragan Radulović.

Radulović: Očigledna namjera nove vlasti i njenih predstavnika da uplaše i ućutkaju svoje neistomišljenike Foto: Foto: Pobjeda
Portal AnalitikaIzvor

„Nakon naših uglednih članova i stvaralaca Borislava Jovanovića i Luke Lagatora, koji su doživjeli mnoge neprijatnosti zbog falsifikata i neistina izrečenih na njihov račun od strane visokih predstavnika zakonodavne vlasti, ovih dana je i Adnan Čirgić, nekadašnji član Upravnog odbora Matice crnogorske, a sada dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, izložen grubim napadima i pokušajima diskreditacije zbog javno izrečenih stavova“, navodi Radulović.

Očigledna je, kaže, namjera nove vlasti, i njenih značajnih predstavnika na različitim pozicijama moći, da uplaše i ućutkaju svoje neistomišljenike tako što će za postizanje tog cilja koristiti djelove institucija sistema: policije i pravosuđa.

„Da li takvi primjeri postaju praksa i znači li to da ćemo ovakvuvrstu prijetnje i zloupotrebeuskoro imati kao normalnost? Iako institucije još uvijek odolijevaju grubim nasrtajima, očigledna je nada nove vlasti da će i one na kraju popustiti pod pritiscima. A onda bi se intelektualni i politički sporovi u društvu, umjesto u javnom diskursu, dijalogom i razmjenom argumenata, rješavalina represivan način koji nije primjeren demokratijama, instrumentalizacijom institucija u korist centara moći čiji predstavnici raspolažu sa više sile. Ako je to suština one najavljene ʼdemokratije i slobodeʼ, onda kao država i društvo ulazimo u prostor ozbiljne opasnosti, za sve podjednako“, upozorava Radulović.

Polemike i rasprave često, kaže, nijesu lišene teških riječi i oštrih formulacija, i umiju biti neprijatne za učesnike. Međutim, to se, prema njegovim riječima, rješava u tekstu, a ne u stanici Centra bezbjednosti.

„Ili se, najzad, rješava na sudu u građanskoj parnici, ukoliko su nekome nanijete štete ugledu i izazvani duševni bolovi. Matica crnogorska apeluje na institucije sistema i njihove predstavnike da u ovim turbulentnim vremenima veoma pažljivo procjenjuju stepen sopstvene uloge i zakonske okvire djelovanja, i da ne dopuste svakovrsnu instrumentalizaciju i zloupotrebu od strane vlasti“, poručuje Radulović.

Portal Analitika