Abiznis

Najznačajnija državna preduzeća saopštila da nijesu nagrađivala upravu

Radulović: Ne treba dozvoliti isplatu bonusa ni u jednoj kompaniji

Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović smatra da ne treba dozvoliti isplatu bonusa ni u jednoj kompaniji u većinskom državnom vlasništvu, koja je pod okriljem Ministarstva saobraćaja i pomorstva

Radulović: Ne treba dozvoliti isplatu bonusa ni u jednoj kompaniji Foto: Mina
PobjedaIzvor

Najveće i najznačajnije crnogorske kompanije iz oblasti energetike, saobraćaja, turizma i poljoprivrede, koje su u većinskom državnom vlasništvu - Elektroprivreda, Aerodromi Crne Gore, Monteput, Budvanska rivijera i Plantaže, nijesu posljednih godina isplaćivale bonuse članovima odbora direktora, niti članovima menadžmenta, saopšteno je Pobjedi iz ovih državnih preduzeća. Iz tih kompanija nijesu najavili da će ove godine bonusima nagraditi članove borda i uprave.

Krajem januara i početkom februara javnost je saznala da su odbori državnih brodarskih kompanija Barske i Crnogorske plovidbe namjeravali da sebe i članove menadžmenta tih preduzeća časte bonusima, iako su to firme koje, blago rečeno, nijesu u sjajnoj finansijskoj situaciji, s obzirom na to da nijesu sposobne da ove godine isplaćuju svoje kreditne obaveze iz sopstvenih sredstava, već se oslanjaju na pomoć Vlade koja je primorana da plaća te obaveze iz državnog budžeta.

Ministarstva neobaviještena

Redakcija Pobjede je informacije o eventualnoj isplati bonusa upravama državnih firmi, u prethodnim godinama, prvobitno tražila od ministarstava energetike, saobraćaja, turizma i poljoprivrede, ali je interesantno da ovi resori nijesu imali podatke o isplati bonusa u državnim preduzećima koja su pod okriljem tih ministarstava. Jedini stav i mišljenje o isplati bonusa direktorima i bordovima u državnim preduzećima dobili smo od Ministarstva saobraćaja i pomorstva, dok ostala tri Vladina resora nijesu pojasnila da li podržavaju isplatu bonusa upravama državnih kompanija.

„Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović smatra da ne treba dozvoliti isplatu bonusa ni u jednoj kompaniji koja je pod okriljem Ministarstva saobraćaja i pomorstva“, kazali su iz ovog resora Pobjedi.

Podsjećamo da je ministar Radulović intervenisao i zabranio krajem januara isplatu bonusa dijelu članova Odbora direktora i dijelu menadžmenta kompanije Barska plovidba. Prethodno je Odbor direktora barske kompanije donio odluku o isplati bonusa u visini od po tri prosječne zarade u preduzeću za tri člana Odbora direktora, koji su predstavnici državnog kapitala, predsjednika Odbora direktora Miloša Raičevića, članove Odbora Ivicu Pavlovića i Mehdia Karamanagu, za vršioca dužnosti izvršnog direktora Mirsada Tršića, finansijsku direktoricu Draganu Mašanović i bonus u visini od pet prosječnih zarada za zamjenika izvršnog direktora Sava Markovića. Prethodno je Vlada najavila da Barska plovidba neće moći samostalno bez pomoći Vlade da plati narednu julsku ratu kredita kineskoj Eksim banci.

Uprave brodarskih kompanija očekivale bonuse

Interesantno da je i Odbor direktora druge državne kompanije Crnogorska plovidba namjeravao da sebe časti bonusima, iako ova brodarska kompanija nije mogla iz sopstvenih sredstava da ispuni obaveze i plati januarsku ratu kredita Eksim banci, već su tražili pomoć Vlade, koja će zato što je garantovala za taj kredit morati da plati ratu Kinezima.

Vlada je u četvrtak usvojila informaciju o izmirenju obaveza prema kineskoj Eksim banci po osnovu državne garancije izdate za potrebe kreditnog aranžmana zaključenog između Crnogorske plovidbe i kineske banke.

Vlada je prihvatila zahtjev Eksim banke za izmirenje dospjelih obaveza po osnovu izdate garancije u iznosu od 2,47 miliona dolara uvećanih za dodatne troškove kamate koji će se naknadno obračunati od dana dospijeća do dana plaćanja, u protivvrijednosti u eurima na dan plaćanja.

Iz Ministarstva saobraćaja su našoj redakciji saopštili da predstavnik Vlade, odnosno opunomoćeni predstavnik državnog kapitala, neće podržati prijedlog odluke Odbora direktora o isplati nagrada za članove Odbora direktora Crnogorske plovidbe. - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je nepromijenjenog stava kada su u pitanju isplate bonusa za organe upravljanja u brodarskim društvima, posebno kada se ima u vidu situacija u kojoj se oba privredna društva nalaze – rekli su iz Ministarstva.

Iz tog resora su podsjetili da Crnogorska plovidba neće moći da iz sopstvenih sredstava izvrši otplatu ni julske rate kredita prema Eksim banci, a pored toga ima obavezu da izvrši povraćaj višemilionskog iznosa u državni budžet po osnovu neusklađene državne pomoći.

„Cijenimo da je neprimjereno da članovi Odbora direktora smatraju da im u ovakvim okolnostima, u kojima je upitna i održivost kompanija kojima rukovode, donose ili predlažu donošenje odluka kojima će biti nagrađeni. Dakle, rukovodeći se istim principom kao u slučaju isplate bonusa u Barskoj plovidbi, Ministarstvo neće podržati ni u ovom slučaju bilo kakav vid nagrade za članove Odbora direktora“, poručeno je iz Ministarstva.

Barska kompanija je i prošle godine sama platila dvije rate kredita, dok je Crnogorska plovidba lani od ukupno pet miliona sama obezbijedila dva miliona dolara za Eksim banku, dok je ostatak od tri miliona morala da plati Vlada iz državnog budžeta.

Ove dvije brodarske kompanije vraćaju kredit za kupovinu četiri broda - ,,Bar“, ,,Budva“, ,,Kotor“ i ,,Dvadeset prvi maj“, za koji je garantovala Vlada, koja je do sada Kinezima platila 43,25 miliona dolara.

Elektroprivreda

Iz Elektroprivrede (EPCG) su nam saopštili da ovo preduzeće nije isplaćivalo bonuse članovima menadžmenta i odbora direktora. Pobjeda je ovoj državnoj elektroenergetskoj kompaniji postavila pitanje o eventualnoj isplati bonusa i za druge kompanije iz EPCG grupe (CEDIS, Rudnika uglja…), ali odgovore nijesmo dobili.

Iz Aerodroma CG su saopštili da u posljednjih pet godina nije isplaćen nijedan bonus članovima Odbora direktora, kao ni izvršnom direktoru ili sekretaru Aerodroma CG. Ipak, naveli su da postoji odluka borda iz 2019. godine, na osnovu koje je moguća isplata bonusa.

„Osnov po kom bi se isplaćivali bonusi je odluka Odbora direktora od 27. marta 2019. godine kojom se u stavu 2 navodi da ,,utvrđuje se pravo na isplatu godišnjih bonusa za ostvarene rezultate poslovanja društva u prethodnoj poslovnoj godini na nivou planiranih ili iznad planiranih rezultata, članovima organa upravljanja društva – predsjedniku i članovima Odbora direktora, izvršnom direktoru i sekretaru, u iznosu do 12 prosječnih bruto zarada u društvu“, rekli su iz Aerodroma CG.

Dodaju da u stavu 4 ove odluke piše da se isplata godišnjih bonusa iz stava 2 ove odluke vrši nakon usvajanja godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju društva za prethodnu poslovnu godinu, o čemu izvršni direktor donosi odluku.

Iz preduzeća Monteput koje, između ostalog, gazduje auto-putem i tunelom Sozina, saopštili su da, unazad par godina, nijesu isplaćivani bonusi članovima menadžmenta, a navedene isplate nijesu planirane ni za tekuću godinu jer, kako kažu, bez obzira na pozitivne finansijske rezultate koje ostvaruje ovo privredno društvo, niti statusnim, niti drugim dokumentima u ovom preduzeću, nije predviđen pravni osnov za isplatu bonusa.

„Ranijim statutom društva bilo je propisano pravo članova Odbora direktora na isplatu bonusa, u slučaju ostvarivanja pozitivnih finansijskih rezultata (na nivou planiranih ili boljih), pa je za 2021. godinu bonus isplaćen članovima Odbora direktora i to Nikoli Đuroviću 2.425,84 eura, Zahitu Ličini 2.425,84 eura, a Nikoli Divanoviću je, u postupku poravnanja pred Centrom za alternativno rješavanje radnih sporova, isplaćeno 530,23 eura od srazmjernog dijela do promjene statuta“, precizirali su iz Monteputa i dodali da je izmjenom statuta preduzeća od 2. septembra 2021. godine ovo pravo ukinuto i više nije bilo isplata.

Plantaže

I iz kompanije Plantaže su kazali da posljednjih godina nijesu isplaćivani bonusi članovima Odbora direktora, kao ni članovima menadžmenta. - Uprkos značajnim rezultatima ostvarenim na polju finansijske konsolidacije, rastu prodaje, povećanju efikasnosti, optimizaciji i smanjenju troškova, a imajući u vidu ukupne okolnosti i odgovoran odnos prema kompaniji, njenim vlasnicima i zaposlenima, ni u ovoj godini nije predviđena isplata bonusa članovima Odbora i menadžmenta – rekli su iz Plantaža i naveli da će kompanija, u momentu kada se bude razmatrala odluka o isplati takve vrste naknada, kako kažu, svakako, ispoštovati pozitivne zakonske propise.

Iz Hotelske grupa Budvanska rivijera naveli su da od juna 2021. godine, od kada postojeći menadžment upravlja ovim akcionarskim društvom u većinskom državnom vlasništvu, menadžmentu nije isplaćivan niti jedan bonus, nezavisno od toga da li kompanija pozitivno ili negativno posluje
Portal Analitika