Društvo

Radonjić: Nema želje za suštinskim promjenama

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, parlamentarna većina pokazala je da joj je stvarni cilj smjena rukovodećeg kadra vaspitno-obrazovnih ustanova, bez želje za suštinskim promjenama obrazovnog sistema, ocijenila je profesorica Jelena Radonjić.

Radonjić: Nema želje za suštinskim promjenama Foto: pa
MinaIzvor

Ona je kazala da se predlog zakona odnosi isključivo na izmjenu onih članova Zakona koji regulišu pravila za izbor organa upravljanja, organa rukovođenja kao i onih koji regulišu upravljanje Fondom za podršku talentovanim učenicima osnovnih i srednjih škola.
Radonjić je ocijenila da Predlog izmjena predstavlja instrument za smjenu direktora, pomoćnika direktora i upravnih i školskih odbora.
"S obzirom na dosadašnji odnos te većine o partijskom zapošljavanju, izrečen upravo od poslanice Branke Bošnjak, koja je jedan od preglagača izmjena ovog Zakona, možemo očekivati da predstavlja kontinuitet zapošljavanja „po dubini“ partijskih kadrova", kazala je Radonjić agenciji MINA.
Radonjić, koja je profesor engleskog jezika i književnosti i italijanskog jezika i koja je 25 godina radila u prosvjeti, rekla je da se predloženim izmjenama mijenja broj članova komisije koja odlučuje o izboru direktora, pomoćnika direktora i školskog, odnosno upravnog odbora.
"Tako na način što se izjednačava broj predstavnika kolektiva i broj predstavnika nadležnog Ministarstva za izbor direktora i pomoćnika direktora, ili bar smanjuje razlika u korist broja zaposlenih koji mogu činiti komisiju koja vrši izbor rukovodioca odnosno upravljačke strukture", rekla je Radonjić.
Ona je podsjetila da je dosadašnjim zakonskim rješenjem broj članova Ministarstva u komisijama bio veći u odnosu na broj zaposlenih, što je novoj parlamentarnoj većini opravdanje za taj predlog izmjena zakona, a sve u cilju takozvane decentralizacije dosadašnjeg načina funkcionisanja obrazovnog sistema.
Radonjić, smatra da će partijsko zapošljavanja, koje bilo 30 godina, biti nastavljeno.
"Ne postoje nikakve jasne smjernice u samom propisu koje mogu garantovati takozvanu decentralizaciju na koju se nova parlamentarna većina poziva u ovom svom Predlogu, to jest bilo koji instrument u propisima koji može garantovati da će komisija praviti izbor po profesionalnim i stručnim referencama a ne po nekom drugom kriterijumu", rekla je Radonjić.
Ona je navela da se izmjenama, kao pravna obaveza, predviđa smjena svih direktora i upravnih i školskih odbora u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona, bez obzira da li je nekome od direktora istekao mandat ili je tek počeo.

Portal Analitika