Društvo

Radni sastanak Sekreterijata za socijalno staranje

Izvor

Radnom sastanku osim članova Radne grupe, prisustvovali su i predstavnici civilnog sektora čija djelatnost se odnosi na zaštitu starih lica: Gerontološkog društva Crne Gore i Caritasa Barske nadbiskupije, kao i predstavnici Doma zdravlja Podgorica, Centra za socijalni rad Glavnog grada - Podgorice, Cetinja, Danilovgrada i Kolašina.

Radni sastanak je bio posvećen prepoznavanju servisa podrške starim licima u oblasti socijalne zaštite koje treba razviti u Glavnom gradu sa ciljem podizanja kvaliteta života starih lica.

Izrada ovog plana se realizuje u saradnji sa kancelarijom UNDP-a za Crnu Goru.

Kao osnova za diskusiju, sugestije i predloge učesnika poslužila je Strategija razvoja socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori kao i Akcioni plan razvoja socijalne zaštite starih lica za period 2010-2012. Godine.

Sljedeći radni sastanak zakazan je za 11.09.2012.godine koji će biti posvećen razvoju socijalnih usluga namijenjenih mladima u riziku.

Portal Analitika