Društvo

Prošle godine azil dobilo pet migranata

Kroz Crnu Goru prošle godine prošlo je između sedam i osam hiljada migranata i izbjeglica, a međunarodnu zaštitu dobilo je pet migranata, rekla je saradnica na projektu iz Građanske alijanse, Aleksandra Vukčević.

Prošle godine azil dobilo pet migranata Foto: Portal Analitika
MinaIzvor

Kako je navela, od 1,5 hiljada osoba koje su 2019. godine podnijele zahtjev za azil, njih 72 izašle su na intervjue, a od tog broja pet migranata dobilo je međunarodnu zaštitu.

Vukčević je agenciji MINA kazala da je u Crnoj Gori prošle godine bio znatno veći broj migranata u odnosu na 2018, kada je kroz državu prošlo oko 4,5 hiljada migranata i izbjeglica.

„Prošle godine, ta cifra se kretala između sedam i osam hiljada, za razliku od 2018, kada je iznosila 4,5 hiljada osoba“, rekla je Vukčević.

Prema njenim riječima, najviše osoba podnijelo je zahtjev za azil, kako bi osigurali legalni boravak u Crnoj Gori, jer podnošenjem zahtjeva za međunarodnu zaštitu oni stiču pravo na legalan boravak i ostala prava koja su im propisana Zakonom.

"Ostala prava su prihvat u jednom od dva kampa, besplatna pravna pomoć i medicinska zaštita, a ukoliko se radi o porodicama oni imaju pravo na besplatano osnovno i srednje obrazovanje“, kazala je Vukčević.

Kako je objasnila, osim prava, migranti imaju obaveze kojih moraju da se pridržavaju.

"To se odnosi na poštovanje Ustava i zakona Crne Gore, davanje istinitih informacija, otisaka prstiju prilikom registracije i davanje ostalih informacija koje su neophodne u cilju provjere njihovih indentiteta", navela je Vukčević.

Ona je kazala da u Crnoj Gori postoje dva kampa - Centar za prihvat stranaca u Spužu i alternativni smještaj na Koniku.

"U Centru za prihvat stranaca u Spužu ima mjesta za 100 osoba, dok je ta brojka na Koniku veća", rekla je Vukčević.

Ona je kazala da je prošle godine broj migranata koje su u jednom danu boravili u jednom od kampova bio između 200 i 400.

“Pored legalnog boravka i slobode kretanja u Crnoj Gori, te osobe imaju prava na rad, koje stiču u roku od devet mjeseci nakon podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu”, objasnila je Vukčević.

Kako je dodala, osobe koja su dobile međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori imaju pravo na "jedinstvo porodice".

"To znači da one svoju porodicu koju su ostavile u državama porijekla mogu da dovedu u Crnu Goru i da njihovi članovi porodica imaju pravo na međunarodnu zaštitu", objasnila je Vukčević.

Portal Analitika