"Naš bol je vaš sram"

Proglas Ujedinjenih žena BiH: Nijedna neće biti slobodna, dok sve ne budemo slobodne!

Pitamo odgovorne: znate li kakav je to strah? Znate li kako je u vlastitom domu bojati se za svoj život?

Proglas Ujedinjenih žena BiH: Nijedna neće biti slobodna, dok sve ne budemo slobodne! Foto: Facebook
Portal AnalitikaIzvor

Ujedinjene žene Bosne i Hercegovine pozvale su danas sve žene u toj zemlji da masovno i spontano 21. avgusta u 16 sati izađu i blokiraju ulice. Povod je posljednji u nizu slučajeva nasilja nad ženama, koji se desio protekle sedmice u Gradačcu kad je stradala Nizama Hećimović. 

Ovim povodom Ujedinjene žene BiH uputile su i proglas koji prenosimo integralno: 

„U oktobru 2022. godine, žene Bosne i Hercegovine izašle su na ulice. Potaknute svirepim ubistvima naših sugrađanki i alarmantnim položajem žena i djevojčica u bosanskohercegovačkom društvu, zahtijevale smo hitne promjene zakona i reakciju nadležnih. Dobile smo verbalnu podršku iza koje nisu uslijedila konkretna djela. Umjesto toga, uslijedila je eskalacija. 

U jednoj sedmici svjedočile smo prebijanju radnice Enise Klepo u Jablanici i ubistvu Nizame Hećimović u Gradačcu. I dok mi činimo sve kako bismo u ovom kriznom trenutku spasile jedna drugu i spriječile slične zločine, dok same moramo biti i policija i socijalna služba i psihološka pomoć, bh. vlastodršci i mediji preokupirani su svojim ličnim interesima, te i sami potpiruju nasilje i u njemu učestvuju.

BiH: Muškarac ubio suprugu, sve prenosio uživo na Instagramu
0
BiH: Muškarac ubio suprugu, sve prenosio uživo na Instagramu
11.08.2023 12:04
Formiran predmet protiv sudije iz Gradačca nakon brutalnog ubistva
0
Formiran predmet protiv sudije iz Gradačca nakon brutalnog…
14.08.2023 11:13

Žene su većina u bosanskohercegovačkom društvu. Mi smo većina glasačkog tijela. Niko, ni na jednoj instanci vlasti, ne radi u našem interesu. Više ne prihvatamo pusta obećanja i floskule. I više ne možemo čekati. Širom Bosne i Hercegovine, žene idu na počinak i bude se u strahu da će biti sljedeće. Pitamo odgovorne: znate li kakav je to strah? Znate li kako je u vlastitom domu bojati se za svoj život?

Bosna i Hercegovina se trenutno nalazi u samom središtu jedne dramatične krize. Ta kriza se zove muško nasilje kojem je uzrok svakodnevna promocija nasilnih obrazaca ponašanja među dječacima i muškarcima, kontinuirana militarizacija društva i konstantno nasilje koje promoviraju političari i mediji. 

Ne postoji hitniji i važniji problem od muškog nasilja nad ženama i djevojčicama koje je u našoj državi poprimilo epidemijske razmjere. Mržnja prema ženama koja motivira femicid, ali i nejednak društveni položaj žena i djevojčica koji omogućava nasilje, kao i sveopšte ignorisanje i poricanje problema moraju biti iskorijenjeni sistemski. 

Nisu dovoljno samo kozmetičke promjene zakona. Potrebna nam je promjena patrijarhalnih normi, kulture i mentaliteta koji vide ženu ne kao ljudsko biće, već kao predmet za zadovoljenje muških potreba i jeftinu ili neplaćenu radnu snagu. 

Mi smo žene. Mi smo ljudi. Mi smo one koje svojim radom u domu i van njega pokreću ovo društvo, a još uvijek smo u njemu potlačene. Ujedinjene, pozivamo sve žene Bosne i Hercegovine da u ponedjeljak, 21. augusta, u 16:00h masovno i spontano izađu i blokiraju ulice. 

U četvrtak 17. avgusta ćemo se solidarno pridružiti građankama Gradačca na javnoj tribini o nasilju (naknadno će biti objavljeni detalji) i protestima na Trgu Alije Izetbegovića, Gradačac u 18.00h gdje će proglas i zahtjevi biti pročitani prije nego se upute svim relevantnim institucijama.

Ako mi stanemo, staje sve. 

Nijedna neće biti slobodna, dok sve ne budemo slobodne. 

Ograđujemo se od svih protesta i mirnih šetnji koje organiziraju oni koji trenutno obnašaju javne funkcije, jer oni imaju moć da se upravo svi naši zahtjevi ispune. 

Ograđujemo se i od svih protesta i šetnji koje organizuju oni koji daju punu podršku nasilnicima iz svojih i koalicionih stranaka i sami učestvuju u kreiranju kulture nasilja i toksičnog maskuliniteta. Oni nemaju šta tražiti na ulicama, to je naš prostor. Oni imaju obavezu da ispune naše zahtjeve jer su za to plaćeni.

Ubistvo uživo: 'Navikli smo da stalno budemo pod strahom'
0
Ubistvo uživo: 'Navikli smo da stalno budemo pod strahom'
12.08.2023 12:55

Zahtijevamo: 

1. Uvođenje pravne definicije femicida. Definiciji se ne smije pristupiti populistički. Hitno se mora formirati radna grupa koja se obavezno mora sastojati od jednakog broja stručnih osoba i feminističkih aktivistica i njihov rad učiniti javno dostupnim na svim nivoima. 

Obavezno je uspostavljanje dijaloga sa feminističkim aktivisticama na svim nivoima iz formalnih i neformalnih grupa i kao pojedinki. Definicijom se mora osloviti ne samo individualni kriminalitet već i kriminalitet sistema, te se mora naći način da ta definicija bude zakonski i praktično sprovodiva. Definicija mora odgovarati kontekstu Bosne i Hercegovine i u zakonodavnom postupku ne može biti mijenjana.

2. Javne konsultacije i uspostavljanje nezavisnog tijela za borbu protiv femicida koje bi bilo ravnopravno sačinjeno od nezavisnih feminističkih aktivistica i relevantnih predstavnika i predstavnica institucija i nadležno za cijeli prostor Bosne i Hercegovine. 

Ovim bi se osiguralo multisektorsko djelovanje u borbi protiv femicida, te prikupljanje podataka o femicidima u svrhu poboljšanja rada institucija i sistema zaštite žena i djevojčica. Sve nadležne institucije moraju uspostaviti relevantne sisteme informiranja ovog tijela o femicidu.

3. Osiguravanje adekvatnog sistema zaštite za žrtve nasilja kroz nadležne institucije, multisektorske i lokalne protokole na sljedeći način:

a)Na svim nadležnim nivoima hitno usmjeriti novac za kontinuirano i adekvatno finansiranje sigurnih kuća ili iznalaženje drugih i adekvatnijih rješenja u svim lokalnim zajednicama.

b) Hitno usmjeriti novac za žrtve nasilja kako bi se na adekvatan način ekonomski samoosnažile, omogućavajući im tako uslove za ranije napuštanje nasilnih veza, što podrazumijeva i rješavanje stambenog pitanja, pitanja zapošljavanja te školovanja njih i njihove djece.

c)Hitno usmjeriti novac na stručno podizanje kapaciteta centara za socijalni rad, policije, pravosudnih institucija, zdravstvenih ustanova i svih drugih relevantnih dijelova multisektorskog pristupa (uključujući u lokalnim zajednicama). Uvesti obavezno testiranje o rodnoj senzibiliziranosti i kompetenciji za oslovljavanje rodno zasnovanog nasilja osoba koje rade na referatima vezanim uz nasilje nad ženama i djevojčicama.

d)Uvođenje nulte tolerancije za nasilje nad ženama i djevojčicama i hitno unaprjeđenje protokola za fizičku zaštitu žrtava nasilja.

e)Obavezno pokretanje disciplinskih postupaka po hitnoj proceduri protiv nadležnih osoba zbog propusta u pružanju zašite ženama i djevojčicama žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Uvesti stroge disciplinske mjere u ovim slučajevima

f) Osigurati besplatnu pravnu pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja, te osigurati da konačno prorade i efikasno rade zavodi za besplatnu pravnu pomoć.

zene-bih-proglas

g) Osigurati besplatnu zdravstenu zaštitu žrtvama rodno zasnovanog nasilja, uključujući i psihološku podršku kad god je ona potrebna.

h) U svakoj lokalnoj samoupravi (gradovi i opštine) formirati koordinaciona tijela za sigurnost sa ciljem efektivnijeg i efikasnijeg rješavanja kompleksnih slučajeva kršenja zakona. U navedena koordinaciona tijela sastavljena od predstavnika i predstavnica lokalne samouprave (gradonačelnici, načelnici, gradsko vijeće, predstavnika centra za socijalni rad i mentalno zdravlje, zdravstvenih ustanova, policijskih stanica/uprava, sudstva/tužilaštva, i drugih relevantnih institucija) obavezno moraju biti i predstavnice ženskih formalnih i neformalnih organizacija, aktivistice od povjerenja građanki. 

Obavezno osigurati procedure odgovornosti ovih tijela, te osigurati način da dolazi do česte izmjene članova i članica u tim tijelima uz dužnu pažnju da se osigura institucionalno pamćenje. Gdje god to nije slučaj u postojeća koordinaciona i multisektorska tijela obavezno uključiti predstavnice ženskih formalnih i neformalnih organizacija, aktivistice od povjerenja građanki.

4. Svaki put sprovesti kompletnu istragu okolnosti u kojima je izvršeno nasilje u porodici ili drugi oblici nasilja nad ženama i djevojčicama u svrhu izricanja adekvatne kazne za počinioca.

Shvatiti nasilje nad ženama i djevojčicama kao ozbiljan zločin, te ga u sistemu tretirati jednako kao i ostalne krivične postupke; dosljednu primjenu zakona i u slučajevima kada dođe do smrtnog ishoda kao posljedice nasilja u porodici ili druge vrste nasilja nad ženama i djevojčicama, te da se počiniocu sudi prema odredbama zakona koje će utvrditi težu kaznu.

5. Kompletnu procjenu rizika od femicida kod svake prijave nasilja u porodici i drugog nasilja nad ženama i djevojčicama — obezbjeđivanje maksimalne zaštite i podrške ženama i djevojčicama u situaciji nasilja, kao i blagovremene, odgovarajuće i djelotvorne hitne mjere i kažnjavanje počinioca, zajedno sa boljom procjenom rizika u situacijama kada nasilnik ima oružje. 

6. Pristupiti hitnoj izmjeni zakona o nabavci, držanju i nošenju oružja i municije na svim nivoima s ciljem pooštravanja uslova za dobijanje oružja i što težeg legalnog pristupa posjedovanju oružja, te oduzimanje oružja osobama koje su prijavljivane za nasilje, a naročito za nasilje nad ženama i djevojčicama. 

Na mrežama veličali ubistvo uživo u BiH, policija najavila privođenje
0
Na mrežama veličali ubistvo uživo u BiH, policija najavila…
11.08.2023 16:30

Objaviti javni registar onih koji posjeduju oružje. Osigurati efikasan postupak oduzimanja ilegalnog oružja i stroge zakonske kazne za posjedovanje ilegalnog oružja. 

7. Usklađivanje krivičnih zakona sa Istanbulskom konvencijom (Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici) i revidiranje kaznenih praksi u svrhu sprečavanja svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama od kojih je femicid najekstremniji.

8. U svakom tijelu i radnoj grupi za pripremu novih zakonskih rješenja na svim nivoima moraju biti nezavisne feminističke aktivistice sa pravom na aktivno i punopravno učešće. U zakonskim i podzakonskim rješenjima se mora staviti specijalni akcent na lokalne nivoe i koordinaciju sigurnosti. U rad svih uspostavljenih tijela i radnih grupa obavezno moraju aktivno i punopravno biti uključene aktivistice iz lokalnih sredina.

9. Hitno pristupiti uspostavljanju sistema prevencije, između ostalog i kroz unaprjeđenje obrazovnog sistema. 

Uložiti značajna sredstva u javni obrazovni sistem kako bi se unutar kurikuluma direktno mogle osloviti mizoginija, seksizam i patrijarhalne vrijednosti; u programe obuke, nastavne planove i programe ili bilo koji vid profesionalnog usavršavanja obavezno integrirati programe/module koji adresiraju problem nasilja nad ženamai djevojčicama kao posljedicu rodne neravnopravnosti. Profesionalci moraju imati orodnjeno razumijevanje nasilja nad ženama kako bi ispravno primijenili relevantne procedure.

10. Shvatiti nasilje nad ženama i djevojčicama kao ozbiljnu sigurnosnu prijetnju koja zahtijeva demilitarizaciju i razoružanje društva i obavezno zaustavljanje promocije nasilja u javnom prostoru. Zabraniti bilo kakvo obnašanje bilo koje javne i političke funkcije osobama osumnjičenim i osuđenim za nasilje nad ženama i djevojčicama. 

11. Predano raditi na osiguranju rodne jednakosti u bosanskohercegovačkom društvu. Agencija za ravnopravnost spolova i entitetski gender centri se moraju obavezati da minimalno polugodišnje izvještavaju javnost o svom radu.

12.Dajemo punu podršku zahtjevima neformalne grupe iz Gradčca iznesenim na protestima 12. avgusta 2023. Pozivamo i podržavamo sve žene i aktivistice u lokalnim zajednicama da izrade zahtjeve za zaštitu žena i djevojčica od nasilja koji su relevantni za njihove zajednice. 

NAŠ BOL JE VAŠ SRAM

Portal Analitika

Komentari (0)

Želite da podijelite Vaše mišljenje sa čitaocima? Napišite komentar i započnite diskusiju.

Nadimak za neregistrovanog korisnika
Napišite Vaš komentar
Ovaj sajt je zaštićen sa reCAPTCHA anti spam mehanizmom.Primjenjuju se Google politika o privatnosti i uslovi korišćenja . Vaš komentar se prvo šalje timu na odobrenje. Portal Analitika zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar, bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznijeta u komentarima ne odražavaju stavove redakcije.
Prijavi se Još uvijek nemate nalog? Registrujte se.