Društvo

Produžen rok za prijavu projekata i programa nevladinih organizacija

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava danas je saopštilo da, uz saglasnost Ministarstva javne uprave, produžava rok za još 30 dana za dostavljanje prijava napet javnih konkursa za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija.

Produžen rok za prijavu projekata i programa nevladinih organizacija Foto: Thinstock
Izvor

U Ministarstvu ističu da je novi rok za podnošenje prijava na javne konkurse 27. april, do 15 sati.

“U cilju maksimalne moguće zaštite svih u novonastaloj situaciji izazvanoj pandemijom COVID 19, predloženo je da se sve prijave projekata/programa dostavljaju isključivo elektronskim putem u zip/rar formatu (NVO koje su već dostavile poštom projekte/programe su u obavezi da iste ponove i elektronskim putem)”, naglasili su u tom resoru.

Prijave treba slati na sljedeće e-mail adrese:

 1. Javni konkurs za finansijsku podršku projektima/ programima koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u 2020. godini pod nazivom „Recimo ne diskriminaciji lica sa invaliditetom“.
  Prijave slati na e-mail:valon.dasharami@mmp.gov.me
 2. Javni konkurs za finansijsku podršku projektima/ programima koji doprinose zaštiti i unapređenju ljudskih prava LGBTI osoba u 2020. godini pod nazivom „Jednakost, tolerancija, nediskriminacija“.
  Prijave slati na e-mail:semra.martinovic@mmp.gov.me
 3. Javni konkurs za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti rodna ravnopravnost pod nazivom „Za snažnije društvo iz ugla rodne jednakosti“.
  Prijave slati na e-mail:sanja.zugic@mmp.gov.me
 4. Javni konkurs za prijavu projekata za finansijsku podršku projektima/programima koji doprinose razvoju i unapređenju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori.
  Prijave slati na e-mail:bojana.scekic@mmp.gov.me
 5. Javni konkurs „Svi stvaramo inkluzivni pristup za Rome/Romkinje i Egipćane/Egipćanke“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki.
  Prijave slati na e-mail:ramiz.sahman@mmp.gov.me.
Portal Analitika