Društvo
  • Portal Analitika/
  • Društvo /
  • Prodekanica Perović: Virtualna interaktivna učionica na Arhitektonskom fakultetu budućnost nastave

Zamijenila klasičnu učionicu

Prodekanica Perović: Virtualna interaktivna učionica na Arhitektonskom fakultetu budućnost nastave

Virtualna učionica na Arhitektonskom fakuletu Univerziteta Crne Gore je vrlo brzo i uspješno zamijenila klasičnu učionicu, u novonastalim uslovima nastave, izazvanim globalnom pandemijom.


Prodekanica Perović: Virtualna interaktivna učionica na Arhitektonskom fakultetu budućnost nastave Foto: Univerzitet Crne Gore
Izvor

Prodekanka za nastavu Arhitektonskog fakulteta prof. dr Svetlana Perović navodi, nakon direktnog iskustva, da se u kreiranim virtuelnim učionicama uspostavila neposredna, interaktivna komunikacija između profesora i studenata.

Image“Studentima je, odmah nakon informacije o prekidu nastave, poslata aplikacija sa instrukcijama za instalaciju, koja omogućava pristup hibridnoj učionici, koja predstavlja zamjenu za fizičku, konvencionalnu. Moram konstatovati da sam pozitivno iznenenađena reakcijom studenata i prihvatanjem ovakvog oblika realizacije nastave. Već prvo predavanje je uspješno realizovano, uz punu prisutnost studenata i dominantno raspoloženje za nastavak aktivnosti po ovom modelu",navodi utiske prodekanka Perović.

Hibridna učionica, pojašnjava ona, zamjenjuje klasičnu u realnom vremenu, u više aspekata ravnopravno, bez suštinskih ograničenja, osim ako govorimo o vrijednostima fizičkog, neposrednig kontakta, koji može za nekog biti poželjniji, ali je to više subjektivna kategorija.

"Naravno, neki segmenti praktičnog rada, ovdje, trenutno ne mogu biti uključeni, ali u aktuelnim okolnostima, možemo biti zadovoljni rezultatima. Najveći dio aktivnosti je moguće realizovati od kuće”, kazala je Perović.

Ona navodi da je organizacija virtuelnih učionica tekla poželjnom dinamikom jer je odmah nakon prekida redovne nastave, od predstavnika studenata zatražila da dostave mejl adrese svih studenata po studijskim godinama, koji su poslužili profesorima i saradnicima da formiraju grupe za svoje predmete, preko kojih će dostavljati direktno svakom studentu informacije i nastavni materijal za predmete na kojima su angažovani.

“Osim toga, studenti po studijskim godinama imaju i grupne mejl adrese, tako da se ne može desiti da neko ne bude informisan. Profesori , saradnici i studenti su od prvog poziva ozbiljno pristupili adaptaciji na nove okolnosti”, ističe Perović.

Ona je, kao prodekanka za nastavu, uz podršku studenata, snažno podstakla profesore i saradnike da pristupe izvođenju nastave po ovom modelu, kroz slanje potrebnih instrukcija i prenošenja prvog iskustva sa predavanja koje je organizovano na ovaj način.

“Realizovali smo i prvo gostujuće predavanje profesora iz inostranstva, a pripremamo i radionicu u virtuelnoj učionici. Vjerujem da ćemo i sa ovim aktivnostima dodatno osnažiti upotrebu i korisnost virtuelnih učionica, koje umanjuju potrošnju brojnih resursa”, kazala je Perović.

Čak i kada je riječ o načinu vrednovaja i ocjenjivanja, Perović navodi da su uspjel8 i ovaj segment nastavnog procesa da realizuju uspješno, a jedan je svakako, opet kroz direktnu provjeru znanja u virtuelnoj učionici. Već je započeta realizacija kolokvijuma u virtuelnoj učionici.

Na pitanje da li smatra da ovakav način edukacije može da zamijeni klasični sistem, odgovara: Može naravno i ne samo trenutno.

“Pozitivna svjetska iskustva i prakse u korišćenju savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju, ukazuju na sve veću primjenu savremenih naprednih modela učenja u akademskoj sredini, podstičući nove, virtuelne, oblike interakcija na relaciji student-profesor, u realnom vremenu”, kazala je Perović.

Izvjesno je, dodaje ona, da je ozbiljno poljuljana dominacija tradicionalne učionice.

“Digitalna (virtuelna)učionica svojom fleksibilnošću i mogućnostima, u brojnim institucionalnim okvirima i aktivnostima širom svijeta preuzima primat, a vjerujem da će trenutna situacija na globalnom nivou dodatno učvrstiti i ojačati njenu poziciju”, prenosi Perović svoje ubjeđenje.

Ona smatra da kombinovani oblici izvođenja nastave, u trećoj deceniji 21.vijeka, koja je pred nama, treba da postanu uobičajena praksa u determinisanju kurikuluma.

“Unapređenja su uvijek neophodna, bilo da se radi o konvencionalnim ili nekonvencionalnim pristupima i metodama učenja. O iskustvima u online edukaciji na našem univerzitetu i mogućnostima unapređenja istih, možemo govoriti nakon određenog vremenskog perioda primjene. U trenutnim okolnostima, koje su nas neplanirano preorijentisale na radikalni pristup u razmjeni znanja, mogu konstatovati da je virtuelna učionica uspješno zamijenila klasičnu”, zaključila je Perović.

Portal Analitika