Iz Bemaksa poručuju da će rekonstrukcija ulica 22. novembra i Mediteranske završiti u roku

Prijestonica turizma zakrčena zbog lošeg projekta: Centar Budve bez bagera od 15. jula

Kada smo počeli sa realizacijom ovog projekta, plan je bio da se radovi završe bar mjesec prije ugovorenog roka, prije špica ljetnje turističke sezone, kako bismo obezbijedili uslove za odvijanje saobraćaja. Međutim, sve to nije bilo izvodljivo, ne samo zbog problema sa kojima smo se susretali u toku izvođenja samih ugovorenih radova, već i zbog velikog obima naknadnih radova koji nijesu bili obuhvaćeni glavnim projektom - kaže Petar Leković iz Bemaksa

Prijestonica turizma zakrčena zbog lošeg projekta: Centar Budve bez bagera od 15. jula Foto: Printscreen
PobjedaIzvor

Dugogodišnji problem saobraćajnih gužvi tokom ljetnje turističke sezone na Crnogorskom primorju, ove godine je dodatno izražen zbog intenzivnih radova trase budućeg bulevara na dionici magistralnog puta Tivat – Budva - Jaz, kao i zbog rekonstrukcije ulica 22. novembra i Mediteranske u centru Budve, koja je počela 5. februara ove godine.

Petar Leković, koordinator za niskogradnju u firmi Bemaks, koja je izvođač radova, kazao je Pobjedi da će rekonstrukcija biti završena do ugovorenog roka 15. jula.

- Bemaks, kao izvođač radova, zadovoljan je realizacijom projekta, jer ćemo pored svih problema i naknadnih radova uspjeti da 99 odsto projekta realizujemo do prvobitno ugovorenog roka - kazao je Leković.

1720303905-0-02-05-01fc3dc6701c282ec7ac63df31c7b65d4c29c69d25de88cf03414d1162487ea2-28640a7efab

Ugovoreni rok završetka radova je 15. jul 2024. godine, a vrijednost radova je oko tri miliona eura.

Rekonstrukcijom ulica, koje se nalaze u centru Budve, planirana je izgradnja bulevara 22. novembar sa pješačkim stazama, kružni tok sa fontanom i rekonstrukcija po 100 metara lijevo i desno od kružnog toka Mediteranske ulice. Osim rješavanja saobraćajnih problema, izgradnjom navedene saobraćajnice tretirana je i izgradnja nove atmosferske kanalizacione mreže koja će riješiti problem odvođenja atmosferskih voda na tom području grada.

1720303907-0-02-05-67f4c15ed915df0eee4955df12a64382b2e10c258fe997a7eac16df8026aa622-28640a7d90b

- Kada smo počeli sa realizacijom ovog projekta, plan je bio da se radovi završe bar mjesec prije ugovorenog roka, prije špica ljetnje turističke sezone, kako bismo obezbijedili uslove za odvijanje saobraćaja. Međutim, sve to nije bilo izvodljivo, ne samo zbog problema sa kojima smo se susretali u toku izvođenja samih ugovorenih radova, već i zbog velikog obima naknadnih radova koji nijesu bili obuhvaćeni glavnim projektom - kaže Leković.

Neki od tih radova su izmještanje vodovoda cijelom dužinom Ulice 22. novembar, zbog čega su bili uslovljeni svi ostali radovi, rješavanje velikog broja nelegalnih priključaka za atmosferski odvod, promjena trase odvodnih kanala i drugo.

- Projekat je bio veoma zahtjevan i u smislu očuvanja postojećih instalacija koje su morale biti u funkciji do samog kraja radova, odnosno do puštanja u funkciju novih instalacija. Svi koji su pratili tok izvođenja radova, mogli su vidjeti o kojem broju kablova se radi - kazao je Leković.

Portal Analitika