Društvo

Platforma „U pravo vrijeme“: Smjena Jelića i obuka zaposlenih obaveza institucija

Juventas u ime Platforme „U pravo vrijeme“ poziva nadležne institucije da preduzmu hitne korake u pokretanju postupka smjene umjetničkog direktora Janka Jelića.

Platforma „U pravo vrijeme“: Smjena Jelića i obuka zaposlenih obaveza institucija Foto: Pobjeda
Portal AnalitikaIzvor

"Njegova odluka nije samo pogrešna, već je i društveno neprihvatljiva, vrijeđa sve žrtve femicida, sve žene koje su žrtve nasilja i diskriminacije", kažu u saopštenju. 

Kako pojašnjavaju, prema Godišnjem izvještaju o radu sudova za prekršaje na predmetima iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici za 2023. godinu, proizilazi da su sudovi za prekršaje u toku 2023. godine imali u radu 2.311 predmeta iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, dok su kod drugih sudova donesene 253 osuđujuće presude za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici. 

"Jelić osim što ima skandalozne stavove, ne ispunjava uslove da bude umjetnički direktor Nikšićkog pozorišta.Na mjesto umjetničkog direktora Nikšićkog pozorišta, prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, može biti postavljeno lice koje je afirmisano u oblasti pozorišne i filmske umjetnosti, što Jelić nije", kažu u saopštenju. 

Jelić je, kažu, prekršio brojne zakone, međunarodne akte i strategije, a Ministarstvo kulture i Nikšićko pozorište moraju imati adekvatan odgovor, ukoliko istinski ne podržavaju stav Jelića.

"Jelić je prekršio Zakon o zabrani diskriminacije, Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena - CEDAW (1979), Konvenciju Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici), Povelju o osnovnim slobodama u Evropskoj uniji i druge.  Pozivamo Nikšićko pozorište da obavijesti javnost da li je u skladu sa članom 13b Zakona o rodnoj ravnopravnosti, u okviru programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih ili na drugi način obezbijedilo edukaciju zaposlenih o postizanju rodne ravnopravnosti, odnosno ostvarivanju prava po osnovu rodne ravnopravnosti.  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava treba da naloži Nikšićkom pozorištu obavljanje ovakve obuke. Član 33a istog zakona kaže da će se Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 5.000 eura kazniti se za prekršaj pravno lice, ako…: 2) ne obezbijedi edukaciju zaposlenih o postizanju rodne ravnopravnosti (član 13b)", zaključuje se u saopštenju. 

Portal Analitika