Politika

Pejović: Šest novih tijela i 35 radnih grupa za pregovore sa EU

Izvor

On je rekao da je najveći izazov na putu Crne Gore sam proces pristupanja, koji će biti dugotrajan i sveobuhvatan.

- Uz šest novih tijela, biće 35 radnih grupa, koje će činiti osnov za pripremu svih dokumenata i voditi cijeli proces. Nad njima se nalazi pregovaračka grupa, s glavnim pregovaračem i određenim brojem pregovarača, odnosno članova te grupe, i sa tijelima koji će davati podršku, kao što su Sekretarijat - kancelarija novog pregovarača, i još dva tijela - Kolegijum Predsjednika Vlade i Državna delegacija, koja će učestvovati na međuvladinim konferencijama sa evropskim predstavnicima, sa kojima ćemo otvarati i zatvarati poglavlja.

Najveći izazov na evropskom putu Crne Gore Pejović vidi u samom procesu pristupanja.

- Mislim da je pred nama jedan interesantan, uzbudljiv, dinamičan proces, koji će iznijeti cijelo društvo na svojim leđima. Mislim da je tu najbitnije da je nama unutra proces - dovoljno širok i razuđen - pojašnjava on.

To što Crna Gora pregovore počinje Poglavljima 23 i 24, za državu nije ni otežavajuće ni olakšavajuće, već korisno.

- Od samog početka pa sve do kraja pregovora držaćemo ova poglavlja otvorenim i moći ćemo da radimo na njima, uz stalni monitoring zemalja članica Evropske unije.

Pejović pojašnjava da nam, zbog slične pravne tekovine nekadašnje Jugoslavije, modeli pregovaranja Hrvatske i Slovenije najviše odgovaraju. Konačnu odluku o strukturama, Vlada bi trebalo da usvoji 2. februara.

- Stalno smo se vraćali toj odluci, koju Vlada treba da usvoji 2. februara i stalno smo radili na tome da ta odluka omogući jedno svestrano učešće svih segmenata u društvu, taj dio inkluzivnosti procesa.

pejović kaže da se konsultacije nastavljaju i narednih dana, kako bi se sve dobre ideje uvažile i ostvarilo učešće svih strana u procesu.

Portal Analitika