Društvo

Ozon: Utvrditi postoji li dozvola za radove na Vasovim vodama

IzvorOzon je, nakon jučerašnjeg, drugog pokušaja lokalne uprave opštine Berane da bez adekvatnih dozvola i saglasnosti započne građevinske radove na nelegalnoj deponiji opasnog otpada Vasove vode, u cilju postavljanja ograde oko te zagađene lokacije, podnio inicijativu.

Inicijativa je podnijeta Upravi za inspekcijske poslove, Inspekciji zaštite prostora, kako bi se utvrdilo da li postoji građevinska dozvola, bez koje se ne bi mogli realizovati takve aktivnosti javila je Mina.

U Ozonu, kako je saopštio izvršni direktor Aleksandar Perović, smatraju da je lokalna uprava opštine Berane, na taj način nesporno prekršila i Sporazum potpisan sa Savjetom Mjesne zajednice Beranselo.

Tim dokumentom je propisano da se oformi ekspertski tim koji će utvrditi da li su Vasove vode adekvatna lokacija za privremeno odlagalište komunalnog otpada i izgradnju regionalne sanitarne deponije.

Perović je naveo da on i advokat Dalibor Kavarić iz Pravnog tima Građanskog fronta, pružajući pravnu i logističku podršku mještanima Beransela, smatraju da je lokalna uprava na ovaj način pokušala unaprijed režirati ishod Stručnog nalaza i izmanipulisati eksperte, i prikazati nelegalnu deponiju opasnog otpada kao privremeno odlagalište komunalnog otpada.

“Podsjećamo da posjedujemo adekvatan foto elaborat i videomaterijal, snimljen na dan potpisivanja Sporazuma, koji dokazuje da nijesu ispoštovani kriterijumi za privremeno odlagalište otpada, da na Vasovim vodama nema ni ograde ni vage, što potvrđuje da je riječ o nelegalnoj deponiji opasnog otpada”, naveo je Perović.

O tome su, kako je kazao, obavijestili i ministra Predraga Sekulića i ukazali da lokalna uprava opštine Berane uporno manipuliše javnost, ali i resorno Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

“Sa činjenicama ćemo upoznati i ekspertski tim, ukoliko bude formiran, jer sada sa razlogom imamo veliku sumnju u iskrenost lokalne uprave da se nađe najbolje rješenje, sa aspekta javnog interesa”, navodi Perović.

On je ukazao da su potrebni veliki napori kako bi se došlo do kontakata inspekcijskih organa, kao i da je što prije potrebno uraditi kvalitetnu internet prezentaciju Uprave za inspekcijske poslove, sa kontaktima svih inspekcija i glavnih inspektora.

Portal Analitika