Društvo

Orlandić: CANU radila i trošila bez ikakve društvene odgovornosti

Izvor

On je, kako kaže, iz tih razloga očekivao da će CANU građanima odgovoriti na pitanja koja je u tom pravcu aktuelizovao i postavio.

„Da li ste namjenski i odgovorno potrošili novac poreskih obveznika za projekte: Enciklopedija Crne Gore, Istraživanje, konzervacija i prezentacija Duklje, Višetomna istorija Crne Gore, i da li je za neuspješne poslove iko odgovarao u vašoj instituciji?

Orlandić navodi da su sredstva koja je CANU dobila za objavljivanje trotomne Enciklopedije Crne Gore iznosila više od 50% sredstava, tačnije 3.400 000 dinara, od ukupno 6.700 000, od čega se, kako navodi, „od tih sredstava mogao objaviti makar Prvi tom“.

„Tako da sam danas očekivao da ćete konstatovati da ste objavili Prvi tom i da ćete saopštiti adresu gdje se može kupiti to izdanje. U vašem obraćanju javnosti danas tvrdite da je na projektu Enciklopedija Crne Gore radilo 600 saradnika, a u vašem Godišnjaku iz 1998. godine, na strani 92 piše da je broj saradnika na izdavanju Prvog toma - 500. Zašto ste umjesto objavljivanja enciklopedije objavili ''Priređivanje enciklopedije Crne Gore'', 1999. godine, jer sve što se nalazi u ovoj knjizi ranije je objavljeno u vašim godišnjacima. Umjesto da štampa Prvi tom, CANU je štampala opravdanje za nenamjensko trošenje novca građana. I zašto CANU ne konsultuje svoje Godišnjake iz 1997, 1998, 1999. u kojima se zaklinje da će Prvi tom biti objavljen na isteku svih ovih godina? Zašto za svoj nerad optužujete Vladu, jer je Vlada na sjednici održanoj 10.12.1999. godine, obustavila finansiranje zbog loših rezultata i donijela odluku da se formira Komisija za ispitivanje načina trošenja sredstava na izradi pomenute Enciklopedije?“

Orlandić dalje pita da li je CANU dostavila Vladi izvještaj o trošenju sredstava, "jer su valjda shvatili da ih je osnovala država, da ih  ona finansira, pa samim tim kao i svi korisnici budžeta trebaju biti odgovorni državi odnosno građanima".

"Akademici se takođe ne mogu pozivati na inflaciju jer je svakome ko se sjeća tog perioda jasno da je 1993. godina bila period najveće inflacije, a u periodu 1997-2000 finansijske prilike su bile znatno bolje, pogotovo za one koji su sredstva dobijali unaprijed, kao što je CANU, tako da je dobijeni novac za propale projekte CANU-a imao punu vrijednost.

Čudi me zašto CANU detaljnije ne objasni građanima projekat Istraživanje, konzervacija i prezentacija Duklje za koji je 1998. godine dobila 360.000 dinara, a 1999. godine još 1.000.000 dinara, i zašto ne kažu da su radili na površini od 600m2, a da se u pomenute dvije godine radilo svega 4 mjeseca. Normalno je što Vlada, zbog loših istraživačkih rezultata i opljačkanog skladišta istraživačke ekipe, nije 2000. godine uplatila dodatnih 150.000 njemačkih maraka, koje je CANU tražila.

U vašem obraćanju ste pomenuli da ste radili ispod svake cijene projekat Crna Gora u 21. stoljeću za koji ste dobili 920 hiljada eura, i objavili 11 knjiga, što znači da ste po knjizi potrošili 83.636 eura. Zato građanima ostavljam da procijene da li ste bili neplaćeni ili preplaćeni", kaže Orlandić.

Portal Analitika