Abiznis
  • Portal Analitika/
  • Abiznis /
  • Odloženo ročište po tužbi Uniproma protiv Elektroprivrede: Zanima ih kolika je bila cijena struje za KAP, Željezaru i Željeznicu

Odloženo ročište po tužbi Uniproma protiv Elektroprivrede: Zanima ih kolika je bila cijena struje za KAP, Željezaru i Željeznicu

Uniprom u podnesku traži da REGAGEN dostavi cijene struje za kupce iz iste grupe kao i KAP u 2021. godini, te da li su i na koji način mijenjane. Tvrde da je to od ključnog značaja za rješavanje spora, dok iz EPCG smatraju da se time samo odugovlači suđenje

Odloženo ročište po tužbi Uniproma protiv Elektroprivrede:  Zanima ih kolika je bila cijena struje za KAP, Željezaru i Željeznicu Foto: Uniprom
PobjedaIzvor

Jučerašnje ročište po tužbi kompanije Uniprom koja od Elektroprivrede (EPCG) traži višemilionsku naknadu zbog kršenja ugovora o snabdijevanju strujom, odloženo je za kraj juna, kako bi se zastupnici EPCG izjasnili na, juče uručeni, podnesak Uniproma.

Advokati Uniproma nijesu bili zadovoljni izvještajem Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN), zbog čega su predložili sutkinji Radmili Perović da im ponovo naloži da dostave potpun i jasan izvještaj sa podacima koji su inicijalno traženi.

Zastupnici EPCG smatraju da bi to vodilo odugovlačenju postupka, te da REGAGEN nije nadležna da odgovara na ta pitanja, ukazujući da je riječ o njihovom ugovornom odnosu, te da odluku u vezi sa spornim pitanjima može donijeti samo sud. Ipak, kako im je tek na ročištu uručen podnesak Uniproma, nijesu se odmah mogli izjasniti, zbog čega je sutkinja Perović najavila da će odluku u vezi sa eventualnim novim zahtjevom prema REGAGEN-u donijeti nakon izjašnjenja EPCG.

U tom podnesku se navodi da je REGAGEN ostao dužan da navede koje su sve kategorije kupaca struje postojale u Crnoj Gori 2021. godine, kojoj kategoriji je pripadao Uniprom, koje su još kompanije bile u istoj kategoriji, te po kojim cijenama im je EPCG prodavala struju. Osim toga, očekuju i odgovor koja je bila minimalna, a koja maksimalna cijena po kojoj je EPCG 2021. godine prodavala struju kupcima iz iste kategorije u kojoj je Uniprom, te da li su i na koji način te cijene bile utvrđene ili mijenjane. Ovo je, kako ocjenjuju, od ključnog značaja za rješavanje spora, jer će se na osnovu tih odgovora vidjeti kakvo je bilo ponašanje EPCG tokom pregovora, kao i njihova volja da ispunjava ugovorne obaveze.

U istoj grupi potrošača sa KAP-om su Željezara i Željeznička infrastruktura.

Uniprom je inicijalno, zbog kršenja ugovora od EPCG tražio 17,4 miliona eura, ali su naknadno kazali da će tužbeni zahtjev precizirati nakon vještačenja. Optužuju EPCG da namjerno nije htjela da ispuni ugovorne obaveze, zbog čega su bili prinuđeni da, radi spašavanja likvidnosti kompanije, zaštite života radnika i sprečavanja nesagledive ekološke štete havarijskog gašenja, ugase 150 elektrolitičkih ćelija za proizvodnju primarnog aluminijuma. Ukazali su da im iz Vlade i EPCG nijesu odgovarali na poziv za pregovore, ali da su im nakon više urgencija prvo ponudili 183 eura po megavatsatu, tvrdeći da bi sve ispod toga bilo na štetu građana, a onda je spustili na 122 eura.

Iz EPCG tvrde da nije bilo uslova za produženje ugovora, jer osim što nije bilo usaglašavanja o cijeni struje, Uniprom nije platio račune za novembar i decembar 2021, niti dostavio bankarsku garanciju za dospjele obaveze. Tvrde da je riječ o bilateralnom ugovoru, a ne snabdjevačkom, kako tvrde iz Uniproma, kod kog su ugovorne strane snabdjevač i krajnji kupac.

Portal Analitika