Abiznis
  • Portal Analitika/
  • Abiznis /
  • Odbor direktora „13 jul -Plantaže“: Rezultati izuzetno dobri, posebno u uslovima djelovanja korona virusa

“Kampanja protiv kompanije- kritike neosnovane”

Odbor direktora „13 jul -Plantaže“: Rezultati izuzetno dobri, posebno u uslovima djelovanja korona virusa

Odbor direktora „13 jul-Plantaže“ je detaljno razmotrio rezultate u proizvodnji za prvih osam mjeseci ove godine. Konstatovano je da su rezultati izuzetno dobri, posebno u uslovima djelovanja korona virusa. Poručuju da se već dva mjeseca vodi kampanja protiv te kompanije, i da su kritike na račun rada i uprave neosnovane. 

Odbor direktora „13 jul  -Plantaže“: Rezultati izuzetno dobri, posebno u uslovima djelovanja korona virusa Foto: Portal Analitika
Portal AnalitikaIzvor

U 2020. godini, do polovine mjeseca septembra, proizvedeno je: 

“13 miliona kilogram vinskog grožđa, 1,5 miliona kilograma stonog grožđa, 850 hiljada kilograma breskve i nectarine i 5,0 milona flaša vina i prirodnih rakija”, navodi se u saopštenju. 

Ovakvi rezultati su ostvareni zahvaljujući izuzetnim naporima zaposlenih i menadžmenta, na svim nivoima, saopštili su iz kompanije. 

“Proizvodni rezultati, u cjelokupnoj primarnoj proizvodnji, omogućavaju da se stvore potrebne zalihe za proizvodnju finalnih proizvoda i održanje kompanije na globalnom tržištu u sljedećoj godini. Bez ovakveprimarne proizvodnje svi napori u oblasti prodaje bili bi bespredmetni”, saopšteno je iz “Plantaža”. 

Korona virus razorio tržište vina na svjetskom nivou

Korona virus je sasvim razorio tržište vina na svjetskom nivou, po raznim osnovama. Iz kompanije poručuju das u zadovoljni ostvarnemim rezultatima u trenutnim tržišnim uslovima. 

“Ipak, i u takvim uslovima naša služba prodaje i marketinga je ostvarila dobre rezultate, zahvaljujući blagovremenom strategijskom pristupu u ovom segmentu poslovanja. Ukupan pad prihoda od prodaje vina i prirodnih rakija je gotovo 40%. Najveći pad je ostvaren na domaćem tržištu od 62%, zbog pada prometa u turizmu, što je još jedan dokaz da preko 90% naših proizvoda u Crnoj Gori konzumira turista-stranac, dok su ino tržišta ostvarila mnogo manji pad od 15% do 25%. Izuzetno dobri poslovni rezultati ostvareni su u proizvodnji i prodaji stonog grožđa (index 180), breskve i nektarine (index 260), ribe i riblje mlađi (index 108)”, objašnjavaju iz “Plantaža” i dodaju: 

“Uprkos činjenici da je došlo do drastičnog pada prihoda, Plantaže su uspjele da iz tekućih priliva, ostvarenih prodajom svojih proizvoda i usluga, izmire preko 19,0 mil.€ obaveza, i to: prema dobavljačima 7,3 mil.€, u budžet države uplate 4,5 mil.€, za neto zarade, 620 stalno zaposlenih i preko 600 zaposlenih na sezonskim poslovima 6,1 mil.€ i 1,1 mil.€ za dospjele anuitete prema bankarskom sektoru. Uz sve teškoće i neizvjesnosti, realizovane su investicije u vrijednosti više od 2,0 mil.€”, kažu iz te kompanije. 

„Izvještaj o reviziji godišnjeg finansijkog izvještaja AD „13 jul Plantaže“ za 2018. godinu“

Na navednoj sjednici Odbor direktora se detaljno upoznao sa konačnim„Izvještajemo reviziji godišnjeg finansijkog izvještaja AD „13 jul Plantaže“ za 2018. godinu“. Poslije detaljne analize Izvještaja zaključeno je da će se preduzeti sve mjere iz njegove nadležnosti i u najkraćem roku dostaviti DRI plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka, sa sadržajem mjera, nosiocima aktivnosti i rokovima. 

“Sa navedenim ciljem, na Sjednici je usvojena „Odluka o utvrđivanju smjernica po pitanju aktivnosti iz Izvještaja o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja “13 jul Plantaže“ ad Podgorica za 2018. godinu od strane DRI“. U tom dokumentu su detaljno razrađene sve mjere i aktivnosti, koje treba da preduzme i ispuni Odbor direktora i menadžment u roku od šest mjeseci, za otklanjenje konstatovanih nepravilnosti i datih preporuka”, objašnjavaju iz “Plantaža”.

Vansudsko poravnjanje sa „OMP Engeenering DOO Podgorica”

Zbog izraženog interesovanja javnosti u vezi vansudskog poravnanja sa „OMP Engeenering DOO Podgorica”, konstatovano je da je u toku proces realizacije ove odluke, jer zaključeno poravnanje ima više pravno proceduralnih elemenata koji se u narednom periodu trebaju sprovesti, o čemu će crnogorska javnost biti pravovremeno informisana,objašnjavaju iz kompanije AD „13 jul Plantaže“.

“Kampanja protiv Plantaža -kritike neosnovane”

Odbor direktora je, u okviru svoje nadležnosti, izvršio svepotrebne pripreme za održavanje predstojeće Skupštine akcionara. Isto tako dat je nalog mendžmentu da obavi adekvatne operativne aktivnosti, kako bi se Skupština održala uz poštovanje svih mjera NKT.

“Najšira javnost je zapazila da se, u dužem vremenskom periodu, a posebno posljednja dva mjeseca, vodi besomučna kampanja protiv Plantaža kao kompanije. To što su kritike (često neosnovane) upućivane Odboru direktora i/ili menadžmentu manje je važno od nemjerljivog softverskog gubika, koji je u najširem poslovnom kontekstu nanijet ovoj kompaniji. 

Akteri ovih kampanja (ni)jesu imali u vidu da od njenog poslovanja zavisi direktno ili indirektno (u raznim krugovima) 20 hiljada gradjana Crne Gore, kao i dobrim dijelom imidž poslovanja u našoj državi. Separatni politički interesi nijesu uzimali u obzir ekonomsku važnost kompanije za našu državu.No, bez obzira na sve toova crnogorska,jedna od rijetkih ( ili jedina!) globalnihkompanija, čije se vino pije u preko 40 zemalja svijeta, na gotovo svim kontinentima, će savladati sve aktuelne teškoće i biti i dalje najprepoznatljiviji crnogorski brend.”, zaključuju iz kompanije AD „13 jul Plantaže“.


Portal Analitika