Abiznis

Uvjerili se u stepen realizacije i kvalitet izvedenih radova

Nurković i Mujević obišli dionicu Smokovac-Mateševo

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković i izvršni direktor Monteputa Jonuz Mujević sa saradnicima obišli su dionicu Smokovac-Mateševo, autoputa Bar-Boljare.


Nurković i Mujević obišli dionicu Smokovac-Mateševo Foto: pa
Portal AnalitikaIzvor

Obilaskom cijele trase uvjerili su se u stepen realizacije i kvalitet izvedenih radova. Tom prilikom su konstatovali da je stepen završenosti oko 90% i da su preostali radovi na dijelu elektromašinskih instalacija, radovi na asfaltiranju, postavljanju saobraćajne signalizacije i opreme puta i drugi završni radovi.

Pored radova na samoj trasi autoputa, ministar je sa saradnicima obišao i radove na trafostanici Mateševo 110/20kW, koja predstavlja jednu od dvije trafostanice koja će pored snabdijevanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare i sadržaja uz autoput, omogućiti kvalitetno i stabilno napajanje za naselja koja gravitiraju autoputu i ujedno će imati ulogu rezervnog napajanje za snabdijevanje električnom energijom potrošača na sjeveru države.

Takođe, obišli su i radove na vodoizvorištu sa kojega se putem vodovoda snabdijeva cjelokupna dionica autoputa i koji će pored snabdijevanja potrošača na autoputu, snabdijevati i okolna naselja, i karakterom regionalnog vodovoda omogućiti razvoj cjelokupnog područja uz autoput.

Iako je napredak vidljiv duž cijele trase, ministar je izrazio nezadovoljstvo stepenom realizacije radova na sekciji 3 i 4 i zahtjevao od izvođača radova veće angažovanje i intenzivnije radove kako bi se projekat završio na kvalitetan način i u što kraćem roku.

Tokom posjete se osvrnuo i na rok za završetak i tom prilikom pojasnio da iako je ugovoreni rok istekao, izvođač mora da nastavi ispunjenje svih preostalih ugovornih obaveza, a investitor zadržava pravo na ugovornu kaznu počev od 1. oktobra 2020. godine. Ugovorna kazna biće naplaćena u slučaju da potraživanja izvođača koja su kompletirana i ispostavljena inženjeru do 30. septembra 2020.godine ili za koja je izvođač izdao obaveštenja o namjeri potraživanja do 30. septembra 2020. godine, ne budu rješena u korist izvođača.

U toku je postupak utvrđivanja opravdanosti podnešenog potraživanja izvođača povodom događaja više sile (u vezi virusa Covid 19). Nakon što inženjer završi utvrđivanje shodno ugovornoj proceduri, znaće se da li izvođač ima ili ne pravo na opravdani produžetak roka. Ukoliko inženjer utvrdi da je potraživanje izvođača povodom događaja više sile (Covid 19) opravdano i da će usljed toga biti produžen rok za završetak, zaključiće se aneks Ugovora sa novoutvrđenim rokom..


Portal Analitika