Društvo

Numanović posjetio raseljene iz kampa Konik privremeno smještene u Bijelom Polju

Izvor

Ministar je, takođe, održao redovni sastanak sa direktorima Centara za socijalni rad i Ustanova socijalne i dječije zaštite. On je istakao da dolaze mnoge obaveze, pa kvalitet socijalnih usluga mora pratiti određene standarde i da tome treba težiti zbog korisnika koji su u stanju socijalne potrebe. U tom smislu naročito su neophodni dobri projekti, ali i kvaltetni kadrovski kapaciteti u Ustanovama socijalne i dječje zaštite i Centrima za socijalni rad.

- Neophodno je stvoriti kvalitetne pretpostavke za otvaranje uslužnih centara na lokalnom nivou, kao što su Dnevni centri za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.  Ovakvi dnevni centri su već otvoreni u Bijelom Polju, Ulcinju, Pljevljima, Nikšiću, Herceg Novom, Plavu, a očekuje se da će uskoro biti otvoreni u Beranama. Građevinski radovi na izgradnji ovih centara započeti su u Mojkovcu, i na Cetinju.  Krajnji cilj je da se dnevni centri otvore u svim opštinama u Crnoj Gori – kazao je Numanović.

Foto: anitaphoto.me

Portal Analitika