Abiznis

Dobijena saglasnost glavnog državnog arhitekte

,,Nikić“ u Bečićima gradi tri zgrade sa 258 stanova

Podgorička kompanija ,,Nikić“ će u Bečićima graditi tri zgrade ukupne bruto površine 15.535 metara kvadratnih, u kojima će se nalaziti 258 stanova. Na idejno rješenje ovih objekata saglasnost je dao glavni državni arhitekta Dragan Vuković.

Bečići Foto: PA/Arhiva
Bečići
PobjedaIzvor

Izvršni direktor preduzeća ,,Nikić“ je Sanja Nikić, koja je i jedna od vlasnica ove kompanije. Projektant ova tri objekta je podgorička firma Angelini, čiji je osnivač i izvršni direktor Sreten Đekić.

Ove tri zgrade će se nalaziti na dijelu urbanističke parcele 106.1, na katastarskoj parceli 85/3 KO Bečići, u zahvatu DUP-a „Bečići“ u opštini Budva. Površina te parcele je 7.579 kvadrata, a površina pod objektima će biti 1.824 kvadrata.

Projektovani objekti su planirani na strmom terenu pozicionirani kaskadno po dva metra visinske razlike. Zgrade će imati suteren, prizemlje i sedam spratova. Ukupna bruto građevinska površina objekata je 15.535 kvadrata, dok je neto površina nadzemnog dijela sva tri objekta 13.320 kvadrata. U ukupan obračun bruto površina ne ulaze sutereni, jer im je namjena garžiranje. Ukupna neto površina suterena je 5.412 kvadrata, a ukupna bruto površina 5.703 kvadrata.

U tehničkom opisu idejnog rješenja se navodi da će u suterenu biti smještene garaže i manji broj tehničkih prostorija, dok su prizemlje i spratovi namijenjeni isključivo stanovanju.

Na svakoj etaži će biti 11 stanova, od čega osam jednosobnih, dva dvosobna i jedna garsonjera. Svaki sprat je tipski, osim sedmog, gdje će biti stanova. Svaki objekat će imati po 86 stanova, ukupno 258. U garažama je predviđeno 205 parking mjesta, a na parceli još 79. Za lica sa invaliditetom je obezbijeđeno 29 parking mjesta.

Portal Analitika