Društvo

Naučnici instituta iz Kotora, Drača i Ankone istraživali količinu ribe u južnom Jadranu

Izvor


Uzorci koji su uzeti na italijanskoj strani nalase se u Institutu u Ankoni, a sa naše i albanske strane su u kotorskom Institutu, kazala je za Skala radio naučna radnica iz kotorskog Instituta

dr Milica Mandić

.Obrada prikupljenih podataka ovog istraživanja očekuje se početkom septembra.U ovom istraživanju su primijenjene dvije različite metode, i to eho sondiranje, odnosno snimanje sastava vrsta i količine ribe po linijama, koje su još ranije ustanovljene duž cijelog Južnog Jadrana.Takođe su na 102 pozicije uzimani uzorci ranih, razvojnih stadijuma riba.Pored toga, urađeno je i preko 30 pelagičnih koča, dakle lovljena je riba kako bi se direktnom metodom odredile vrste i količina, objašnjava Mandićeva.Dosadašnji rezultati pokazuju da se biomase pelagičnih vrsta riba nalaze na stabilnom nivou.Nakon ovogdišnje analize uzoraka, razultati će biti predstavljeni na jednom od najznačajnijih sastanaka Generalne komisije za ribarstvo Mediterana, gdje se odlučuje da li se biomasa nalazi na stabilnom nivou, da li je došlo do prelova ili nije, kako bi se odredila i količina flote, odnosno ribarskih brodova koji mogu iskorišćavati ove resurse.

foto: earthtimes.org

Portal Analitika