Društvo

Nacrt Plana za Komarnicu je kvalitetan dokument koji će proći javnu raspravu

Izvor

Cilj izrade ovog plana je da se obezbijedi jasna vizija za budući razvoj ovog prostora kao područja od posebnog značaja za izradnju infrastrukturnih objekata potrebnih za dalji razvoj lokalnih zajednica i cjelokupne Crne Gore. U okviru ovog cilja  posvećena je pažnja očuvanju istorijskih objekata, arheoloških lokacija i drugih s aspekta kulture, te zaštiti životne sredine.

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za ovaj plan radio je multidisciplinarni tim sastavljen od stručnih lica kvalifikovanih za analizu svakog elementa Strateške procjene. Osim toga, shodno zakonima za navedena dokumenta, neophodno je pribaviti mišljenja svih zainteresovanih relevantnih institucija, što predstavlja dodatni filter za dokument.

Takođe, ova dokumenta podliježu javnoj raspravi, kao značajnom mehanizmu unaprijeđenja kvaliteta dokumenata, koja doprinosi donošenju održive odluke.

U periodu održavanja javne rasprave, zainteresovana javnost imaće priliku da davanjem mišljenja, sugestija, prijedloga i sl. doprinese kvalitetu navedenih dokumenata. Svakako da interaktivni procesi podrazumjevaju uključivanje civilnog sektora u fazi donošenja značajnih razvojnih odluka, primarno onih od značaja za valorizaciju prirodnih resursa u skladu sa principima održivog razvoja.

Što se tiče 17 akumulacija u slivu Komarnice, iste nijesu predmet razrade ovog planskog dokumenta, već su to moguće akumulacije saglasno Vodoprivrednoj osnovi Crne Gore. Naravno, i ove kao i druge moguće akumulacije će biti predmet posebnih istraživanja, planskih dokumenata i neizbježne procjene uticaja na životnu sredinu.

Što se tiče kanjona Nevidio, vode planirane akumulacije neće zalaziti u dio Kanjona koji je spomenik prirode.

Mjere za ublažavanje uticaja takođe su predočene u pomenutoj strateškoj procjeni, a u kontekstu činjenice da će se pripremiti i plan ublažavanja uticaja za društveno-ekonomska pitanja i pitanja vezana za životnu sredinu tokom faze prije izgradnje, faze izgradnje i faze eksploatacije.

Takođe, nakon strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ovaj planski dokument, koja je, kako joj i sam naziv kaže, strateški dokument, radiće se i detaljna procjena uticaja samog objekta čija je gradnja planirana na životnu sredinu, koja će se takođe biti predmet javne rasprave i kada ćemo svi još jednom imati priliku da damo svoje mišljenje.

U krajnjem, ovo Ministarstvo je zaduženo za zaštitu životne sredine isto koliko za implementaciju razvojnih projekata. Imajući to u vidu, podjednako odgovorno i balansirano se odnosimo prema pitanjima iz ovog resora. Gradnja obnovljivih izvora energije je, uz naravno pretpostavku ispunjenja svih standarda, pokazatelj tog balansiranog pravca. U suprotnom, većina zemalja Evropske Unije vjerovatno ne bi do sada u najvećem dijelu iskoristila svoj hidro-potencijal. To je učinjeno upravo jer su razvijene zemlje zaključile da se zaštita životne sredine ne može ostvarivati zabranama realizacije razvojnih projekata, ukoliko se naravno dokaže njihova održivost.

Na kraju, ovo Ministarstvo se ne bavi manipulisanjem javnosti već iznosi činjenice po pitanjima iz ovog resora, te bi i rasprava na ovu, ali i svaku buduću temu, vjerovatno bila mnogo konstruktivnija ukoliko zajednički, argumentovano, radimo na važnim pitanjima, bez paušalnih i ekstremnih kvalifikacija kakve su manipulisanje javnošu, a koje nikako ne mogu doprinijeti poboljšanju bilo kog dokumenta, pa ni Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Plan za Komarnicu.

Javna rasprava koja nas očekuje verujemo da će predstavljati konkretan oblik saradnje administracije i civilnog društva, te da će se njome doći do rješenja koja su izraz konsenzusa između razvojnih i potreba očuvanja zivotne sredine, a da će time i ta rješenja dobiti podršku stručne i zainteresovane javnosti kaže se u saopštenju Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Portal Analitika