Abiznis

U skladu sa preporukom DRI

MVP formira Centralni registar odobrenih kontribucija sa fiskalnim pokazateljima

Na današnjoj sjednici usvojena je informacija sačinjena kako bi se Vlada upoznala sa presjekom stanja po pitanju obaveze plaćanja finansijskih obaveza (kontribucija) Crne Gore po osnovu članstva u međunarodnim organizacijama, a sa konačnim ciljem formiranja vođenja precizne evidencije o ovim obavezama.

MVP formira Centralni registar odobrenih kontribucija sa fiskalnim pokazateljima Foto: Pobjeda
Portal AnalitikaIzvor

“Izazov u objedinjavanju informacija i formiranju jedinstvene baze podataka o svim finansijskim obavezama i pravnom osnovu iz kojeg te obaveze proizilaze, prepoznat je u izvještaju o reviziji uspjeha ,,Efikasnost planiranja i povraćaja sredstava po osnovu kontribucija’’ i pratećim preporukama Državne revizorske institucije (DRI) koji su upućeni Ministarstvu vanjskih poslova. Ključna preporuka zbog koje je ova informacija sačinjena je: - Preporučuje se Ministarstvu vanjskih poslova da uspostavi jedinstvenu bazu podataka/ Centralni registar odobrenih kontribucija sa fiskalnim pokazateljima”, navodi se u informaciji o obavezi uspostavljanja jedinstvene bazu podataka/ Centralni registar odobrenih kontribucija sa fiskalnim pokazateljima. 

U odgovoru DRI, Ministarstvo je prihvatilo preporuku i obavezalo se da će uspostaviti jedinstvenu bazu podataka/ Centralni registar odobrenih kontribucija sa fiskalnim pokazateljima i da će ovu aktivnost započeti u 2020. godini. Ministarstvo vanjskih poslova je u obavezi da DRI izvijesti o realizaciji ovih aktivnost do 20. aprila 2021. godine.

“Ministarstvo vanjskih poslova je do sada redovno i detaljno, vodilo evidenciju obaveza koje su u njegovoj nadležnosti za plaćanje, dok su svi resori samostalno vodili evidenciju o svojim obavezama. Obaveza resora proizilazi i iz člana 24 Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunardonih ugovora, kojim je regulisana obaveza svih ministarstava da prate izvršavanje međunarodnih ugovora i pravovremeno obavještavaju Vladu”, stoji u informaciji. 

Ministarstvo vanjskih poslova uglavnom ima pregled samo za one međunarodne organizacije koje zahtjev za plaćanje kontribucije dostavljaju Vladi Crne Gore posredstvom ovog resora. 

“Većinu ostalih računa za plaćanje resori dobijaju direktno i obaveze izmiruju u vremenskim okvirima koji nijesu poznati Mnistarstvu vanjskih poslova. Prethodnih godina, u nekoliko navrata, bilo je pokušaja od strane Ministarstva vanjskih poslova da se od nadležnih resora zatraži spisak svih finansijskih obaveza i iznosa koje uplaćuju, ali bez uspjeha. Zaključeno je da bi koordinacija ovog tipa zahtijevala koordinaciju generalnih sekretarijata svih resora u Vladi, uz postizanje dogovora o matrici izvještavanja i razmjene informacija, kao i načinu vođenja evidencije. Kako bi odgovorili na preporuke Državne revizorske institucije potrebno je napraviti jedinstvenu bazu multilateralnih sporazuma i međunarodnih organizacija kojima jeCrna Gora pristupila, kao i drugih osnova iz kojih proizilazi obaveza plaćanja godišnjih ili drugih redovnih finansijskih obaveza”, piše u informaciji. 

Ovaj postupak podrazumijeva izradu smjernica/procedure kojom će se utvrditi vođenje evidencije i proces planiranja, realizacije i izvještavanja po osnovu obaveza/izdataka koje proističu iz članstva u međunarodnim organizacijama i zaključenih međunarodnih ugovora/sporazuma (što je takođe jedna od preporuka DRI). 

“Dodatno, u cilju uspostavljanja jedinstvene baze podataka/Centralnog registra, neophodno je donijeti propis kojim će se na državnom nivou urediti vođenje eviencije i procesa planiranja, realizacije i izvještavanja po osnovu obaveza/izdataka koje proističu iz članstva u međunarodnim organizacijama i zaključenih međunarodnih ugovora/sporazuma. Iako su ove preporuke izvještajem naslovljene na Ministarstvo vanjskih poslova, nužno je formirati mrežu odgovornih kontakata (radno tijelo; interresorno tijelo) u sekretarijatima svih relevatnih resora Vlade, kako bi se svi direktni akteri, resori nadležni za određene oblasti, mogli uključiti u formiranje ovakve vrste Centralnog registra. Bez jasne i temeljne koordinacije generalnih sekretarijata svih resora u Vladi, nije moguće vršiti traženu evidenciju”, zaključuje se u informaciji. 

Portal Analitika