Društvo

MUP: NVO do 13. avgusta da usklade statute sa novim Zakonom

Izvor

Nevladine organizacije koje u ovom roku ne usklade statut sa ovim zakonom, brisaće se iz Registra, shodno odredbi člana 49. stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je o obavezi usklađivanja statuta sa novim Zakonom o nevladinim organizacijama, obavještavalo javnost u više navrata, preko sajta MUP-a i sredstava javnog informisanja.

Međutim, i pored toga, do sada je obavezu usklađivanja statuta sa novim zakonom ispunilo samo 230 NVO.

U registar NVO koji vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova do sada je upisano 6.012 NVO, od čega njih 215 nema obavezu da usklađuje Statute, zbog toga što su upisani u registar po novom zakonu.

Portal Analitika