Društvo

Mugoša sa princem Nikolom o budućnosti kompleksa na Kruševcu

Izvor

Tema današnjeg razgovora bila je mogućnost saradnje Glavnog grada sa fondacijom „Petrović Njegoš“, prije svega u oblasti kulture i socijalne politike. Gradonačelnik Mugoša i princ Nikola ocijenili su da ta saradnja može biti veoma plodonosna, i da je, u tom smislu, neophodno sačiniti i Program saradnje, s posebnim osvrtom na dvorski kompleks Kruševac.

- Kao što je poznato, Glavni grad je prije desatak godina, iako to nije bila formalno njegova obaveza, obnovio fasadu Dvorca Petrovića, rekonstruisao i ogradio park, a nešto ranije i sagradio muzičku kapelu kao veoma pogodnu pozornicu za manje scenske forme. Gradonačelnik Mugoša je ponudio besplatno korišćene prostora javnih ustanova za realizaciju kulturnih programa Fondacije „Petrović Njegoš“ – navodi se u saopštenju povodom susreta Mugoše i Nikole Petrovića.

Sekretarke sekretarijata za kulturu i socijalno staranje, Žana Filipović i Snežana Mijušković, upoznale su gosta sa najvažnijim programskim sadražajima u okviru kojih se može postići konkretna saradnja.

- Tu se, prije svega, misli na učešće programa Fondacije na manifestacijama Podgoričko kulturno ljeto i Decembarska umjetnička scena – DEUS, i učeće projekata Fondacije u raspodjeli sredstava koje Glavni grad opredjeljuje NVO sektoru.

Na sastanku je dogovoreno da se za oblasti kulture i socijalne politike u što skorijem roku usaglase programi konkretne saradnje.

Gradonačelnika Mugoša i v.d. Sekretara za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Olivera Marković, informisali su princa da je već urađena planska dokumentacija kojom se predviđa da se iz kompleksa Park Kruševac izmjeste postojeći objekti koje se koriste za potrebe Kliničko-bolničkog centra Crne Gore.

- U okviru tog prostora, predviđena je gradnja novog objekta Centra savremene umjetnosti, kao i rezidencijalnog objekta za potrebe države Crne Gore.

Gradonačelnik je izrazio i nezadovoljstvo načinom na koji Centar savremene umjetnosti brine o čitavom ovom prostoru, koji mu je od strane države ustupljen na korišćenje. On je apelovao da Ministarstvo kulture, odnosno država Crna Gora, u jednom razumnom i realnom roku ovaj prostor stavi u još neposredniju funkciju kulture.

- Glavni grad će, kao i do sada, brinuti o održavanju ograde, rasvjete i zelenila koje se, po ocjeni učesnika u razgovoru, mora značajno obnoviti i unaprijediti formiranjem svojevrsne botaničke bašte, kao i ustanovljavanjem prakse da strani državnici, prilikom boravka u Crnoj Gori, simbolično zasade drvo prijateljstva.

Govoreći o trendu solidarnosti sa najugroženijim kategorijama stanovništva, pogotovu u vremenu krize, princ Nikola je inicirao mogućnost dodatnog stimulisanja proizvodnje organske hrane, kako bi se dio sredstava od njene prodaje preusmjerio u „solidarne fondove“.

Gradonačelnik Mugoša je podsjetio da Podgorica nije zaboravila na svoju obavezu i da traga za najboljim rješenjem za postavljanje replike obeliska velikom vojvodi Mirku Petroviću, na mjestu gdje se ovaj spomenik nekad nalazio - na centralnom gradskom trgu.

Portal Analitika