Društvo

Vanredni profesor PMF-a tražio od Upravnog odbora da hitno postupi po njegovoj molbi

Mrdak priznao da je državni sekretar

Vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Danilo Mrdak, kojeg je Vlada 10. decembra imenovala za državnog sekretara, zatražio je od Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore da mu po hitnom postupku odobri zaključivanje aneksa ugovora o radu kako bi njegov radni odnos na fakultetu mirovao, a potom mogao nesmetano da radi poslove državnog sekretara.

Mrdak priznao da je državni sekretar Foto: Privatna arhiva/Pobjeda
PobjedaIzvor

Ovu molbu Mrdak je upravljačkom tijelu Univerziteta uputio 25. januara, a sjednica Upravnog odbora, prema našim saznanjima, trebalo bi da se održi u petak, no još nije izvjesno koje će biti tačke dnevnog reda.

Odluka Vlade o njegovom imenovanju objavljena je u Službenom listu.

Prema aktuelnom Zakonu o radu, Mrdak ne može da obavlja posao državnog sekretara istovremeno sa profesorskim angažmanom koji nije prekinuo.

Izmijenjeni Zakon o radu primjenjivao bi se od 1. jula

U skupštinskoj proceduri su predložene izmjene i dopune Zakona o radu, poslanika vladajuće većine, kojim je omogućeno da državnim sekretarima u ministarstvima, te starješinama državne uprave, dok su na tim funkcijama, miruju radne obaveze na prethodnim poslovima. Ukoliko se akt usvoji na vanrednoj sjednici Skupštine 18. februara, kako je propisano, počeo bi da se primjenjuje tek od 1. jula.

Mrdak je rekao nedavno za naše novine da nije potpisao ugovor sa Ministarstvom, već da je angažovan i dalje na UCG gdje obavlja redovno sve svoje profesorske obaveze i gdje prima platu.

– Nijesam ništa potpisao. Imam odluku Vlade i to čeka dok završim i prebacim radnu knjižicu na Ministarstvo, odnosno dok ne dobijem aneks ugovora od Univerziteta – rekao je on tada.

Mrdak je tada kazao da je u maglovitoj situaciji, te da ,,koordiniše u sektoru, bez finansijske nadoknade“. Tvrdi da zato nema pravo da učestvuje na sjednicama Vlade i da glasa umjesto ministra. Rekao je i da ne potpisuje dokumentaciju, već da to čini ministar njegovog resora.

Iako tvrdi da je koordinator, on u javnosti istupa kao državni sekretar…

U molbi koju je uputio Upravnom odboru, a u koju je Pobjeda imala uvid, naveo je da je ,,danom imenovanja za državnog sekretara otpočeo da obavlja poslove iz djelokruga rada i nadležnosti državnog sekretara“.

Traži aneks ugovora od 10. decembra

– Smatram da nema zakonskih prepreka normativno regulisanih Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom kao i Statutom i opštim aktima Univerziteta da moj radno-pravni status regulišemo na način što će omogućiti mirovanje radnog odnosa do prestanka javne funkcije na koju sam imenovan odlukom Vlade – napisao je on.

Predlaže da mu odobre zaključivanje aneksa ugovora o radu počev od 10. 12. 2020. godine kojim bi predvidjeli mirovanje njegovog radnog odnosa na fakultetu koji bi u formalnom i materijalnom smislu ,,odgovarao jasno definisanim uslovima mirovanja radnog odnosa normativno regulisanog Zakonom o radu“.

Ne može aneks

Profesorica dr Vesna Simović-Zvicer, koja je učestvovala u izradi Zakona o radu, s druge strane, nedavno je kazala Pobjedi da ne postoji mogućnost da zapošljeni i poslodavac posebno definišu pojam državne funkcije, kao ni da se dogovaraju o mirovanju prava i obaveza u drugim slučajevima.

– To znači da ne postoji mogućnost da zapošljeni i poslodavac ugovorom o radu ili njegovim naknadnim izmjenama predvide mogućnost mirovanja prava i obaveza i u drugim slučajevima – poručuje ona.

Čak i ako bi, objašnjava ona, poslodavac i zapošljeni kroz aneks ugovora o radu predvidjeli mogućnost mirovanja prava i obaveza (pozivajući se na to da prava iz radnog odnosa mogu biti predviđena pored zakona i kolektivnog ugovora i ugovorom o radu), mišljenja je da na taj način poslodavac ulazi u rizik diskriminacije pojedinih zapošljenih.

– Naime, u svakom narednom slučaju podnošenja ponude za izmjenu ugovora o radu kako bi se predviđelo mirovanje prava i obaveza, koja ne bi bila prihvaćena od poslodavca, zapošljeni bi imao valjan razlog da pokrene postupak zbog nejednakog postupanja. Zbog toga ne bih preporučila nijednom poslodavcu ovu vrstu ,,pravnog avanturizma“, posebno kod situacija kada su zakonom precizirani određeni pojmovi, kao što je pojam ,,državna funkcija“ – ističe profesorica.

Nedavno je reditelj i profesor FDU sa Cetinja Nikola Vukčević, koji se nalazio u istoj pravnoj situaciji, raskinuo ekspertski ugovor sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Kako je pisala Pobjeda, Vukčević je u decembru sa Ministarstvom potpisao ekspertski ugovor, u iščekivanju dogovorenog imenovanja, a u susret imenovanju bilo je potrebno izmijeniti Zakon o radu, koji profesorima Univerziteta ne omogućava mirovanje akademskog statusa na poziciji državnog sekretara.

Portal Analitika