Morsko dobro: Hitno ukloniti bespravne pontone u uvali Brdišta

Morsko dobro je nakon što je njihov kontrolor utvrdio da su se pontoni u uvali Brdišta, u Tivtu, uslijed jakog južnog vjetra i talasa otkačili i doplutali do obližnjih plovila mještana, ugrožavajući njihovu sigurnost, uputio Inspekciji za sigurnost plovidbe urgencija za kontrolu te lokacije, kako bi svi pontoni koji su postavljeni mimo plana i programa bili uklonjeni.

Morsko dobro: Hitno ukloniti bespravne pontone u uvali Brdišta Foto: Ilustracija
PAIzvor

Kako je saopšteno iz tog javnog preduzeća, službenom zabilješkom od šestog oktobra koju je sačinio kontrolor Javnog preduzeća za opštinu Tivat, a koja se odnosi na bespravno postavljene pontone u neposrednoj blizini lokacije označene kao 9.7 – privezište, za koju Morsko dobro ima ugovorni odnos, konstatovano je da se u akvatorijumu postavlja šest plutajućih pontona ukupne dužine 75 metara, bez Planom predviđenih lokacija za isto i saglasnosti Javnog preduzeća.

“O ovim radnjama i na osnovu sačinjene službene zabilješke obaviještena je Direkcija za inspekcijski nadzor u unutrašnjem i pomorskom saobraćaju Ministarstva pomorstva – Inspekcija sigurnosti plovidbe Kotor. Osmog oktobra inspektor sigurnosti plovidbe utvrdio je vlasništvo predmetnih pontona i izdao Rješenje za uklanjnje iz mora jer isti ugrožavaju susjedne lokacije – korisnike u akvatorijumu uvale Brdišta. Istim Rješenjem dat je rok izvršenja za uklanjanje pontona od 60 dana”, navode.

Kako dodaju, njihovi predstavnici su upozorili da je rok od 60 dana predugačak, imajući u vidu godišnje doba u kojem je nevrijeme često, a dobili su uvjeravanja od Inspektora bezbijednosti plovidbe da su pontoni fiksirani i da ne ugrožavaju bezbijednost plovidbe, kao ni imovinu i objekte koji se nalaze na susjednim lokacijama.

“Međutim, 15. oktobra, po prijavi građana, te obilaskom terena kontrolor Javnog preduzeća, takođe službenom zabilješkom konstatovao je da su se pontoni koji su u akvatorijumu postavljeni bez bilo kakvog odobrenja uslijed uticaja jakog južnog vjetra, valova i morskih struja otkačili i doplutali do obližnjih plovila mještana, ugrožavajući njihovu sigurnost. Urgencija za kontrolu predmetne lokacije proslijeđena je istog dana Inspekciji za sigurnost plovidbe. Imajući u vidu sve navedeno, koristimo ovu priliku da obavijestimo javnost da je Javno preduzeće uradilo sve da u najvećoj mogućoj mjeri zaštiti svoje korisnike, sigurnost i bezbjednost plovidbe, kao i imovinu drugih lica. Takođe i ovom prilikom apelujemo na nadležne organe, prvenstveno Lučku kapetaniju i Upravu pomorske sigurnosti, na uklanjanje svih mimo plana i programa postavljenih pontona”, poručuju iz Morskog dobro.

Portal Analitika