Abiznis

Radovi se predaju pod šifrom

Monstat raspisao konkurs za izradu logotipa

Monstat je pozvao zainteresovane pojedince i kompanije iz Crne Gore da se do 8. aprila prijave na javni konkurs za izbor idejno-grafičkog rješenja, odnosno logotipa te institucije.

Monstat raspisao konkurs za izradu logotipa Foto: mondo.me
Mina biznisIzvor

Iz Monstata je saopšteno da su preduzeća dužna da imenuju ovlašćenog predstavnika, pri čemu je konkurs anoniman i radovi se predaju pod šifrom.

“Za najbolje konkursno rješenje dodijeliće se nagrada u iznosu od pet hiljada eura. Naručilac se obavezuje da plati porez na nagradu”, navodi se u pozivu.

Zadatak konkursa je, kako su objasnili, izrada idejno-grafičkog rješenja, logotipa za Monstat, a koji oslikava ono što je misija te institucije, a to je da obezbijedi adekvatne, relevantne, pouzdane i pravovremene rezultate zvanične statistike, kako bi se olakšalo planiranje i donošenje odluka Vlade i zajednica, kao i da obezbijedi proizvodnju i diseminaciju zvanične statistike u skladu sa naučnim principima, profesionalnom etikom i međunarodnim standardima.

“Vizija statističkog sistema Crne Gore je proizvodnja koherentnih, relevantnih i objektivnih rezultata zvanične statistike, koji se temelje na međunarodnim konceptima, metodologijama i strogom režimu zaštite podataka”, dodaje se u pozivu.

Vizuelni identitet Uprave za statistiku treba da objedini specifičnosti proizvodnje zvaničnih podataka i da ih odražava na jedinstven način, kako bi se kroz grafičko rješenje Monstat mogao adekvatno pozicionirati u nacionalnoj i međunarodnoj javnosti.

“Cilj konkursa je izbor originalnog rješenja vizuelnog identiteta Monstata koja odražava posebnost i prepoznatljivost. Logotip će biti korišćen u svrhe popularizacije zvanične statistike, a treba da naglašava nadležnosti i specifičnosti Monstata”, kazali su iz Monstata.

Logotip će, kako se dodaje, biti korišćen na svim štampanim i elektronskim materijalima, sredstvima informisanja, kao i drugim oblicima komunikacije u kojima je neophodno ukazati na vizuelni identitet Monstata.

Logotip treba da sadrži tipografiju odnosno akronim Uprave za statistiku – MONSTAT kao sastavni dio logotipa, kao i grafizam, odnosno znak/simbol koji će oslikavati vizuelni identitet te institucije.

Konkurs je namijenjen svim zainteresovanim iz Crne Gore, uključujući grafičke dizajnere, dizajnere i vizuelne umjetnike, sa minimum završenim osnovnim studijama u oblasti umjetnosti i humanističkih nauka, koji su u posljednje tri godine obavljali usluge u toj oblasti.

Zaposleni Uprave za statistiku ne mogu učestvovati na konkursu.

Portal Analitika