Društvo
  • Portal Analitika/
  • Društvo /
  • Ministarstvo zdravlja: Na Medicinskom fakultetu od sada i specijalizacije iz anestezije i urgentne medicine

Praktični dio staža obavljaće se u KCCG i bolnicama

Ministarstvo zdravlja: Na Medicinskom fakultetu od sada i specijalizacije iz anestezije i urgentne medicine

U cilju stručnog usavršavanja doktora medicine na Mediciinskom fakultetu u Podgorici, pored postojećih specijalizacija iz radiologije i porodične medicine, uvedene su još dvije i to iz oblasti anestezije, reanimacije i intenzivne medicine, kao i specijalizacija iz urgentne medicine, što je i utvrđeno Pravilnikom o specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih sradanika, koji je donijelo Ministarstvo zdravlja.

Ministarstvo zdravlja: Na Medicinskom fakultetu od sada i specijalizacije iz anestezije i urgentne medicine Foto: UCG
Portal AnalitikaIzvor

"Ovim pravilnikom i za ova dva nova specijalistička programa, propisuju se programi i trajanje specijalizacija, način obavljanja staža i polaganja ispita, kao i uslovi koje treba da ispunjavaju zdravstvene ustanove za obavljanje staža i način priznavanja staža", navode iz MInistarstva zdravlja. 

Na ovaj način, dodaju iz resora Vojislava Šimuna, stvoreni su uslovi za obezbjeđivanje potpune edukacije i stručnog specijalističkog ustavršavanja doktora medicine u Crnoj Gori i iz pomenutih oblasti, a što će se, ističu, pozitivno odraziti i na racionalizaciju trošenja finansijskih sredstava koja se opredjeljuju za ovu namjenu.

"Trajanje specijalističkih studija za oblast anestezije, reanimacije i intenzivne medicine, kao i urgnetne medicine je pet godina, a tokom specijalističkog staža specijalizant stiče teorijska i praktična znanja i osposobljava se za stručni rad u ovoj oblasti", navode iz Ministarstva zdravlja. 

Praktični dio staža obavlja se u Kliničkom centru Crne Gore, kliničko-bolničkim centrima i bolnicama, čiji je osnivač država i Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, a u skladu sa pravilnikom.

"Teorijska nastava se obavlja na Medicinskom fakultetu, paralelno sa praktičnim dijelom staža", navode u saopštenju. 

Portal Analitika