Abiznis

Ministarstvo poljoprivrede: Realizacija projekata "Solarni katuni"

Izvor


Cilj Javnog poziva je poboljšanje načina i uslova života na katunima, imajući u vidu da se radi uglavnom o nepristupačnim terenima sa otežanim uslovima elektrifikacije. Između ostalih, implementacijom mjera ruralnog razvoja pruža se podrška za korišćenje solarne energije na katunima za registrovana seoska gazdinstva koji izvode stoku na katune.Kako se ističe u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja dostavljenom Portalu Analitika, tokom trajanja Javnog poziva za 2011. godinu pristiglo je 160 zahtjeva, od kojih je 87 ostvarilo pravo na podršku u visini od 80% i kojima je dodjeljena oprema za obezbjeđenje solarne energije uz sopstveno učešće seoskih gazdinstva u visini od 20% vrijednosti opreme.Od odobrenih 87 aplikanata, a na predlog firme “Sistem” d.o.o. koja je putem tendera sprovedenog od strane Ministarstva ekonomije ostvarila pravo da bude dobavljač i montažer opreme na terenu, izabran je mladi poljoprivrednik kojem je svečano uručenai nagrada, frižider-zamrzivač visoke energetse efikasnosti.Tim povodom su predstavnik Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, pomoćnik ministra za ruralni razvoj Igor Golubović i predstavnica Ministarstva ekonomije, pomoćnica ministra za energetsku efikasnost Dragica Sekulić sa saradnicima posjetili poljoprivrednika Dragišu Bulatovića, na katunu Lukavica, radi svečane dodjele frižidera visokog stepena energetske efikasnosti, koji se može priključiti na fotonaponski sistem na katunu. Dragiša Bulatović je izabran kao najmlađi poljoprivrednik i primjer dobrog poljoprivrednog proizvođača koji posjeduje 500 ovaca, 6 krava i 6 konja, između 87 odobrenih aplikanata.Nagrađeni Bulatović je izrazio zadovoljstvo zbog mogućnosti korišćenja ugrađenog fotonaponskog sistema, a posebno zahvalnost za dodijeljeni frižider koji će mu olakšati svakodnevni život i potrebe na katunu.Tokom posjete domaćinima razgovorano je o prednostima koje im fotonasponski sistem i pripadajući aparati pružaju u svakodnevnom životu, date su mnoge značajne sugestije i predlozi za dalje poboljšanje života na katunu.Jedan od vidova je i agroturizam, jer su Bulatovići su na svom katunu već imali iskustvo sa zainteresovanim turistima koji bi voljeli da se bolje upoznaju sa ovakvim načinom života. Poslednja posjeta je bila grupa od petnaestak mađarskih turista koji su pored želje da nauče kako se vodi domaćinstvo na katunu, od čuvanja stoke, muže mlijeka, pravljenja sira, iskazili veliko interesovanje za domaću hranu, ali i za jahanje konja kroz predjele Lukavice i upoznavanje sa ljepotama okolnih planina.Ovaj vid “agroturizma” za sada je zasnovan samo na slučajnim posjetama grupa turista, međutim to predstavlja dobru osnovu i potencijal za kvalitetnije osmišljavanje programa “agro turizma na katunima” kao i sinergetsko djelovanje državnih institucija kroz povezivanje uživanja u ljepotama crnogorskog primorja sa posjetama „divljim“ ljepotama naših planina, a sve u cilju stvaranja dodatne vrijednosti crnogorske turističke ponude.Sa drugim Javnim pozivom za dodjelu podrške za korišćenje solarne energije na katunima za 2012. godinu nastaviće se uspješna saradnja između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i poljoprivrednika koji izdižu stoku na katune. Drugi Javni poziv traje od 4. jula do 20. avgusta 2012. godina i za sada je već pristiglo preko 50 zahtjeva za podršku.Naravno, velike šanse su date svim poljoprivrednim proizvođačima ne samo kroz mjere ruralnog razvoja i dodjelu podrške za korišćenje solarne energije na katunima, nego i kroz “MIDAS” projekat o kome se takođe dosta diskutovalo tokom jučerašnje posjete katunima, jer je i 30. juna ove godine objavljen drugi poziv za podnošenje zahtjeva u okviru dvije mjere: Poljoprivredno ekološke investicije u planinska poljoprivredna gazdinstva i Upravljanje stajskim đubrivom i sprečavanje erozije, za koje je visina bespovratne državne podrške 60% od prihvatljihiv investicija. Kroz prvu mjeru Poljoprivredno ekološke investicije u planinska poljoprivredna gazdinstva se omogućavaju investicije na rekonstrukciji ili adpataciji katuna, štala za životinje, postojećih pojila, nabavka poljoprivredne oprem i mehanizacije (kosilice, grabilice, balirke i sl.), nabavka ograde za stoku, ali i nabavka fotovoltažnih i solarnih sistema, i dr. Kroz drugu mjeru Upravljanje stajskim đubrivom i sprečavanje erozije se omogućavaju investicije u izgradnju i rekonstrukciju objekata za skladištenje stajskog đubriva, za sakupljanje otpadnih voda iz silaže, obnavljaje postojeće terase i kameni zidovi, ali i nabavka priključne mehanizacije.Tokom trajanja Javnog poziva za 2011. godinu pristiglo je 160 zahtjeva od kojih je 87 ostvarilo pravo na podršku u visini od 80% i kojima je dodjeljena oprema za obezbjeđenje solarne energije uz sopstveno učešće seoskih gazdinstva u visini od 20% vrijednosti opreme.


Od odobrenih 87 aplikanata, a na predlog firme “Sistem” d.o.o. koja je putem tendera sprovedenog od strane Ministarstva ekonomije ostvarila pravo da bude dobavljač i montažer opreme na terenu, izabran je mladi poljoprivrednik kojem je svečano uručenai nagrada, frižider-zamrzivač visoke energetse efikasnosti.Takođe i kroz buduću realizaciju mjera finansiranih EU sredstvima ostvariće se i dodatna podrška poljoprivrednicima kroz projekte iz IPARD programa preko investicija u poljoprivredna gazdinstva, investicija u preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda i diversifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, navodi se u saopštenju.

07-katun
Portal Analitika