Politika

Međunarodni dan ljudskih prava

Izvor

Kako izvještava MINA, crnogorski ministar za ljudska i manjinska prava Ferhat Dinoša, rekao je da je Crna Gora u stalnoj težnji da postane zajednica, gdje će ljudska i manjinska prava biti na najvišem stepeniku njenog interesovanja.On je poručio da 10. decembar ne smije postati “jedini dan kada se sjetimo da čovjek po rođenju i po pripadnosti ljudskom rodu posjeduje izvjesna prava koja, u zajednici sa drugim ljudima, treba da uživa”. “Crna Gora je u stalnoj težnji da postane jedna takva zajednica, gdje će ljudska i manjinska prava biti na najvišem stepeniku njenog interesovanja”, kazao je Dinoša. Prema njegovim riječima, crnogorsko društvo je za proteklih nekoliko godina učinilo velike iskorake u ukupnoj demokratizaciji i poštovanju osnovnih prava i sloboda svojih građana.Crnogorski ombudsman Šućko Baković saopštio je da se Crna Gora opredijelila za uspostavljanje najviših standarda u zaštiti ljudskih prava i da je formiranjem institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda ostvarila značajan napredak u toj oblasti.Iz kancelarije Ombudsmana je saopšteno da borba za ta prava i za ljudsko dostojanstvo, predstavlja i predstavljaće ideju vodilju te institucije.U Socijalističkoj narodnoj partiji (SNP) smatraju da stanje ljudskih prava u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou, a da vlast, osim deklarativnih zalaganja i formalnog osnivanja institucija koje bi trebalo da se bave unapređenjem ljudskih prava ne čini stvarne i praktične pomake.

Portal Analitika