Društvo

Vlada opredijelila sredstva

Medicinarima nova povišica zbog prekovremenog rada

Vlada Crne Gore isplatiće uskoro medicinarima povišicu u okviru avgustovskih plata na osnovu stvarno ostvarenih časova prekovremenog rada. Tačan iznos sredstava biće naknadno poznat i biće na nivou od oko 600.000 eura.

Medicinarima nova povišica zbog prekovremenog rada Foto: ilustracija
Dnevne novineIzvor

“Cijeneći da je u vanrednoj situaciji u Crnoj Gori zbog epidemije korona virusa uloga zdravstvenih radnika od ključnog značaja, te da se od istih traži maksimalno angažovanje u cilju prevencije i suzbijanja širenja virusa, predlaže se da se u uslovima vanrednih okolnosti plaćanje prekovremenog rada za zaposlene radnike u sektoru javnog zdravstva za avgust mjesec 2020. godine izvrši u visini stvarno ostvarenih časova prekovremenog rada”, navodi se u odluci Vlade.

Sredstva će biti obezbijeđena iz budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje i biće na nivou oko 600.000 eura u bruto iznosu. Godišnji budžet Fonda za zdravstvo iznosi oko 281,5 miliona eura.

Podsjećamo da je Vlada na sjednicama početkom i krajem aprila 2020. godine donijela zaključke o saglasnosti da se u uslovima vanrednih okolnosti plaćanje prekovremenog rada za zaposlene radnike u sektoru javnog zdravstva za mart i april mjesec tekuće godine izvrši u visini stvarno ostvarenih časova prekovremenog rada.

“S tim u vezi, postupajući po zaključcima Vlade, za period mart april 2020. godine po osnovu stvarno ostvarenih časova prekovremenog rada zaposlenim radnicima u sektoru javnog zdravstva isplaćeno je ukupno 1,22 miliona eura u bruto iznosu, odnosno 726.846 eura u neto iznosu”, piše u odluci Vlade.

Od navedenog iznosa, po osnovu stvarno ostvarenih časova prekovremenog rada za mart mjesec je isplaćeno ukupno 634.689 eura u bruto iznosu, odnosno 375.555 eura u neto iznosu, dok je za april po navedenom osnovu isplaćeno ukupno 593. 681 eura u bruto iznosu, odnosno 351.290 eura u neto iznosu.

Prema zvaničnim podacima u Crnoj Gori postoje ukupno 32 zdravstvene ustanove.

Podsjetimo, na osnovu Strateškog operativnog plana, određene su bolnice za liječenje pacijenata sa teškom kliničkom slikom potvrđene infekcije COVID-19.

U pitanju su Klinički centar Crne Gore, Opšta bolnica Nikšić, Opšta bolnica Berane i Opšta bolnica Bar. Navedene četiri bolnice su, zbog svojih kadrovskih i tehnoloških kapaciteta, kao i zbog geografske lokalizacije i gravitirajućeg reona, određene kao respiratorni centri u kojima će se zbrinjavati pacijenti sa teškom kliničkom slikom koji zahtijevaju mehaničku ventilaciju.

Takođe, Opšta bolnica Pljevlja i Specijalna bolnica “Dr Jovan Bulajić” u Brezoviku obezbjeđuju određen broj kreveta za liječenje COVID-19 pacijenata, kao i PZU SB “Codra” za potrebe ginekologije i akušerstva.

“Domovi zdravlja uspješno sprovode zdravstveni nadzor nad osobama u karantinu i samoizolaciji, kao i nad COVID-19 pacijentima sa lakšom kliničkom slikom koji se nalaze na kućnom liječenju, sa imperativom ranog prepoznavanja kliničkog pogoršanja kako bi se pacijent hospitalizovao na vrijeme. Takođe, patronažne službe sprovode intenzivan nadzor nad svim hroničnim bolesnicima kako bi se smanjio priliv tih pacijenata na kontrolne preglede u zdravstvenim ustanovama, čime se istovremeno smanjuje i vjerovatnoća od njihove infekcije SARSCoV2”, navodi Vlada.

Podsjeća se da se od medicinskih radnika od ključnog značaja traži maksimalno angažovanje u cilju prevencije i suzbijanja širenja virusa.

Vlada je ove godine povećala plate zdravstvenim radnicima za 12 odsto, uz najavu da će povišica naredne godine iznositi tri odsto. Za povišice je opredijeljeno 9,37 miliona eura.

Portal Analitika