Društvo

Medenica: Pravda mora biti dostupna svakom građaninu pod jednakim uslovima

U fokusu racionalizacije sudske mreže su građani, kako bi imali optimalnu, brzu i kvalitetnu pravdu, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, na sastanku sa Savjetnikom za pitanja Zapadnog Balkana u Ministarstvu pravde Austrije Georgom Stavom.


Medenica: Pravda mora biti dostupna svakom građaninu pod jednakim uslovima Foto: PA
PAIzvor

„Pristup pravdi mora biti omogućen svakom građaninu pod jednakim uslovima, uz kvalitetno suđenje“, naglasila je Medenica tokom sastanka na kom se razmatrao projekat Analize za racionalizaciju sudske mreže.

Stava, koga je tijelo Evropske unije za podršku pravosuđu (EUROL 2) angažovalo za izradu Analize, istakao je da bi ona trebalo da rezultira efikasnijim i jeftinijim pristupom građana sudu, u bilo kojem modelu koji je prihvatljiv crnogorskom pravosudnom sistemu.

Sastanku u Vrhovnom sudu prisustvovali su i predstavnici Ministartsva pravde.

Generalna direktorka Direktorijata za organizaciju pravosuđa i nadzor Marijana Laković Drašković, ocijenila je da je odrađen odličan posao.

„Racionalizacija sudske mreže obaveza je ispunjavanja privremenog mjerila za poglavlje 23, a u narednom periodu pristupiće se finalizaciji ovog dokumenta, koji će biti na zadovoljsvo svih građana“, kazala je Laković Drašković.

S obzirom na to da je Analiza za racionalizaciju sudske mreže još uvijek u formi radnog dokumenta, razgovori će biti nastavljeni dok se ne preciziraju konačne preporuke.


Portal Analitika