Društvo

Marić: Raspodjela novca Fonda za manjine zakonita

Izvor

Marić je ocijenio da je negativna propanganda Građanske alijanse prema Fondu, počela mnogo ranije nego je donesena Odluka na Upravnom odboru o raspisivanju konkursa.

On smatra da se u toj vrsti pritisaka koristi “vokabular” iz ranijih godina i tvrdnje koje su i ranije bile deplasirane.

- Ističemo kao poseban kuriozitet činjenicu da jedna NVO, objavila da podnosi krivičnu prijavu, da očekuje od tužilaštva razjašnjenje da li su oblast Ljudskih prava isto kao i manjinska prava. Ovdje je svaki komentar suvišan - zaslijepljenost ili slijepa poslušnost, naveo je Marić u izjavi dostavljenoj agenciji Mina.

On je podsjetio da je na konkurs za raspodjelu 500 hiljada eura stiglo 212 projekata, sa zahtjevom od 2,5 miliona eura.Upravni odbor Fonda ima 15 članova - šest predstavnika manjinskih naroda u Crnoj Gori, predstavnik Ministarstva za manjinska prava i osam članova koje bira Skupština.

Marić je podsjetio da je Upravni odbor formirao Komisiju za pregled pristiglih projekata od pet članova, koji su pregledali sve projekte.

- Oni su predložili Upravnom odboru da zbog neispunjenosti formalno pravnih uslova odbaci 66 projekata, uz obrazloženje za razlog odbacivanja svakog projekta, kazao je Marić.

Upravni odbor je, postupajući po ovom prijedlogu, kaže on, razmatrao svaki projekat, razloge njegovog odbacivanja i donio Odluku.

- U daljem postupku ocjenjivanja projekata, Upravni odbor je formirao pet komisija, sa ciljem da pregledaju svaki projekat posebno, izvrše bodovanje u kriterijumima - ocjena društvene korisnosti, kvaliteta plana i programa, kapacitet organizacije da realizuje plan i program, i da posebno vrednuje realnost Budžeta, objasnio je Marić.

On je naglasio da nijedan projekat u ovoj raspodjeli nije mogao dobiti sredstva, “ako je Komisija ustanovila, da u 2011.godini autor ili NVO nisu ispoštovali potpisani Ugovor sa Fondom”.

- Upravni odbor je posebnom odlukom, obavezao direktora, da prilikom potpisivanja Ugovora sa autorima projekata, koji su dobili sredstava na prvom konkursu u 2012.godini, još jednom provjeri ispunjenost prethodnog Ugovora, i da u slučajevima njegove neispunjenosti ne potpiše novi, i da o tome obavjesti Upravni odbor, precizirao je Marić.

Prema njegovim riječima, rok za objavljivanje rezultata prvog konkursa u ovoj godini je 25. avgust i on je ispoštovan, kao i sva ostala pravila ustanovljena u Fondu.

On je ocijenio da bi mnogo manje poluistina i neistina bilo plasirano u javnost, da su pojedini članovi Upravnog odbora ostali do kraja sjednice.

- Njihov istup, kao nezadovoljnika, govori o njima, a ne nikako o Upravnom odboru Fonda,ocijenio je Marić.

Portal Analitika