Abiznis

Zajednica opština pomogla lokalnim samoupravama u dobijanju projekata vrijednih više od 10 miliona eura

Manojlović: Samo osnažena Zajednica opština može se izboriti za interese svojih članica

Podaci iz Izvještaja o radu Zajednice opština za 2023. govore da je realizacija aktivnosti bila veća od planiranog u skoro u svim oblastima, navode iz Zajdenice opština Crne Gore.

Manojlović: Samo osnažena Zajednica opština može se izboriti za interese svojih članica Foto: Zajednica opština CG
Portal AnalitikaIzvor

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) u toku prošle godine kroz različite oblike djelovanja pomogla je lokalnim samoupravama u dobijanju projekata vrijednih više od deset miliona eura, podatak je iz juče usvojenog izvještaja o radu ove asocijacije za 2023. godinu, koji je podnijela generalna sekretarka Mišela Manojlović.

"U izvještaju se navodi da je Zajednica Opštini Pljevlja dala podrška za izradu dva projekta iz Programa prekogranične saradnje BiH – Crna Gora u vrijednosti oko milion i po eura, a Opštini Barza izradu projekata u okviru ADRION programa EU koji je odobren u vrijednosti od 1,76 miliona eura", navode u saopštenju. 

Opštinama Budva i Andrijevica pružena je, dodaju, podrška posredovanjem u uspostavljanju saradnje i pružanjem pomoći za pripremu zajedničkih projekta u okviru IPA CBC poziva Crna Gora – Albanija sa opštinama Lješ i Vau Deješ, ukupne vrijednosti oko milion i po eura.

"Opštinama Budva, Berane i Bijelo Polje data je podršku za izradu četiri odobrena projekta crnogorskih opština u okviru URBACT programa EU, ukupne vrijednosti oko dva i po miliona eura. Pored navedenog, odobren je i projekat „Jačanje lokalnih zajednica u procesu EU integracije u Crnoj Gori”, ukupne vrijednosti od milion eura, projekat PADRION na temu digitalizacije u vrijednosti od oko 85.000 eura, realizovan je i TAIEX program tehničke podrške u vrijednosti od 50.000 eura", navode u saopštenju. 

Kada je, kako navode, riječ o donatorskim projektima, realizovan je RCDN+ (Regionalna mreža za razvoj kapaciteta u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda) za 2023. godinu u vrijednosti od 14.000 eura, ProSUMP (Promovisanje regionalne razmjene o implementaciji planova održive urbane mobilnosti u zemljama Zapadnog Balkana), EU4ET (Energetska tranzicija – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj), kao i regionalni program jačanja lokalne demokratije ReLOaD2 u okviru kojeg je odobreno 39 projekata NVO.

"U okviru podrške Zajednice opštinama za povlačenje sredstava realizovana je i zajednička priprema sa Eko fondom sedam poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od milion i po eura. Finansijska podrška opštinama realizovala se i kroz raspodjelu sredstava Zajednice za finansiranje tehnničke dokumentacije – odobreno je oko 430.000 eura za 22 članice, odnosno za ukupno 56 projekata, a započeti su i pregovori sa IRF-om o povoljnim kreditima za opštine", navode iz Zajdenice opština Crne Gore. 

Realizovane aktivnosti u povlačenju sredstava iz EU i drugih fondova, kako ističu, svjedoče da je ZO imala veoma živu međunarodnu saradnju, koja se osim u radu na konkretnim projektima odvijala i kroz učešće predstavnika Zajednice u radu evropskih institucija i regionalnih inicijativa.

"U dijelu izvještaja koji se odnosi na oblast planiranja i građenja navodi se da je riješeno pitanje važeće planske dokumentacije i izdavanja UTU-a do donošenja Prostornog plana CG, dobijeno uputstvo o načinu korišćenja orto-foto snimka, inicirano donošenje uredbe o povjeravanju dijela poslove resornog Ministarstva lokalnim samoupravama, a postignut je i načelni dogovor o zakonskom prenošenju poslova planiranja i građenja na određene opštine", navode u saopštenju. 

ZOCG je, ističu, inicirala zakonska rješenja za veću naplatu poreza i sprečavanje odliva milionskih iznosa na ime troškova postupka utvrđena i obezbijedila novi modul za porez na promet nepokretnosti u softveru Laris.

"Zajednica je tokom prošle godine realizovala 12 obuka iz različitih oblasti za 230 polaznika – zaposlenih u opštinama i odbornika. Uspostavljena je baza u kojoj je registrovano 19 predavača/trenera Zajednice. Takođe, uspostavljeno je 15 strukovnih mreža kako bi se razmjenom iskustava i prakse doprinosilo pravnoj sigurnosti u vršenju poslova u svim opštinama. Urađeno više od planiranog u analizi i predlaganju izmjena zakona i drugih propisa", navode u saopštenju. 

U izvještaju se, dodaju, navodi da se Zajednica opština izjašnjavala ili je inicirala izradu ukupno 41 normativnog akta, što je za sedam više od broja propisa planiranih Programom rada. Na neke akte izjašnjavala se i više puta, a među najvažnijim su izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o poreskoj administraciji, Zakona o porezu na nepokretnosti, Zakona o reprogramu poreskih obaveza i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, zatim izmjene i dopune Odluke o kriterijumima za raspodjelu sredstava iz kapitalnog budžeta, predlozi zakona u oblasti planiranja prostora, građenja i legalizacije, Nacrt zakona o Vladi Crne Gore, kao i dva granska kolektivna ugovora – za pravosuđe i upravu i za stambeno-komunalnu oblast.

"ZOCG se izjašnjavala ili učestvovala u izradi 20 strategija, programa, analiza, informacija od uticaja na opštine, što predstavlja jedan dokument više od planiranog. Samo snažna i jedinstvena Zajednica može se izboriti za interese svojih članica. Izvještaj sadrži i predlog mjera u pravcu jačanja podrške Zajednici za usvajanje inicijativa i izjašnjenja kod centralnih organa, osnaživanja jedinstva opština u pregovorima sa centralnim vlastima o pitanjima od zajedničkog interesa, kao i rada na uspostavljanju organizacionih jedinica u opštinama za EU integracije i EU i druge fondove", nabvode u saopštenju

Sugeriše se, dodaju, usvajanje novog Statuta Zajednice, usaglašavanje podzakonskih akata, stvaranje uslova za popunu upražnjenih radnih mjesta, obrazovanje novog Odbora za turizam, poljoprivredu i preduzetništvo, kao i intenziviranje medijske zastupljenosti Zajednice u cilju veće transparentnosti i većeg uticaja na centralne organe vlasti i međunarodne organizacije radi efikasnijeg ostvarivanja interesa opština

"Manojlović je poručila da se samo osnažena Zajednica može izboriti za zajedničke interese svojih članica, uz neophodno jedinstvo predsjednika opština/gradonačelnika u podršci dogovorenim akcijama", navode iz zajednice opština. 

Portal Analitika