Abiznis

Laketić: Energetski kabl pokrenuće investicije

Izvor

Podmorski kabl između Crne Gore i Italije  jeste, ključni faktor za veću zainteresovanost stranih investitora za gradnju novih izvora električne energije u Crnoj Gori  i  regionu, ocijenio je u izjavi za Portal Analitika predsjednik Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema Dragan Laketić.

Prema njegovim riječima, energetski ciljevi EU, koji se tiču smanjenja emisije CO2,  povećanja proizvodnje  električne energije iz obnovljivih izvora, uz neminovan globalni rast potreba za električnom energijom, s jedne strane, i neiskorišćeni energetski potencijali u Crnoj Gori i regionu, sa druge strane, preporučuju ovaj prostor kao vrlo privlačan za ulaganja.

- Svjedoci smo da mnoge strane delegacije koje dolaze u posjetu Crnoj Gori, i u čijem sastavu ima predstavnika  respektabilnih  kompanija, izražavaju zainteresovanost za investicije u energetici kao jednoj, za ulaganje vrlo privlačnoj privrednoj grani. Status projekta  podmorskog kabla prema Italiji je vrlo često pominjana tema u tim razgovorima. Takođe,  međunarodne finansijske institucije iskazuju zainteresovanost za finansiranje kako samog projekta podmorskog kabla, tako i projekata izgradnje novih izvora električne energije koji su podstaknuti  izgradnjom kabla,  što pojačava uvjerenje da se radi o jednom značajnom projektu u evropskoj elektroprenosnoj mreži, naveo je Laketić.

On je dodao da u okruženju se primjećujeo rast aktivnosti na  polju elektroenergetike i  da u CGES-u čvrsto vjeruju da je tome doprinio projekat podmorskog  kabla.

- Svakako da projekat izgradnje hidroelektrana na Komarnici i  Morači, kao i drugih započetih i planiranih investicija u obnovljive izvore električne energije dobija na značaju ako postoji mogućnost da se proizvodnja plasira direktno na tržište EU. Proizvođači električne energije u Crnoj Gori  će imati mogućnost da ''direktno'' pristupe kablu, ne suočavajući se sa izazovima potencijalnih  ''zagušenja'' na granicama,  koje bi mogli imati proizvođači i trgovci iz okruženja, objasnio je Laketić.

U Ugovoru o koordinaciji projekta , koji su potpisali Crnogorski elektroprenosni sistem i Terna, dati su rokovi za završetak pojedinih faza projekta.  Kraj 2014. godine je rok za završetak trafostanice u Lastvi Grbaljskoj i priključnih dalekovoda do Čeva, odnosno dalekovoda 400 KV Podgorica – Trebinje, čime bi se stekli uslovi da se kabl pusti u pogon.

- Kraj 2015. godine je rok za završetak dalekovoda Lastva-Pljevlja čime se stiču uslovi da se kabal eksploatiše bez  ograničenja koja bi mogla da nastanu u pojedinim režimima rada elektroenergetskog sistema, zaključio je Laketić.

Portal Analitika