Društvo

Ministarstvo finansija uvažilo žalbu mještana Ljubotinja

Katastar mora ponoviti postupak u kojem utvrđuje ko se pita čije su crkve i groblja

Ministarstvo finansija kao drugostepeni organ prihvatilo je žalbu mještana Ljubotinja na rješenja Područne jedinice Uprave za katastar i državnu imovinu na Cetinju koja je prethodno odbila da im prizna status pravno zainteresovane strane u postupku u kojem Srpska pravoslavna crkva traži da postane vlasnik dvije lokalne crkve i groblja u tom dijelu cetinjske opštine.

Katastar mora ponoviti postupak u kojem utvrđuje ko se pita čije su crkve i groblja Foto: Privatna arhiva
PobjedaIzvor

Drugostepeni organ je utvrdio da Uprava za katastar nije pravilno i potpuno utvrdila činjenično stanje i upućuje je da sve nepravilnosti otkloni u ponovljenom postupku i odlučivanju u kojem će „savjesnom ocjenom svih izvedenih dokaza, upisanog stanja i pozitivnih zakonskih rješenja, utvrditi da li podnosioci zahtjeva imaju aktivnu legitimaciju za učešće u upravnom postupku“.

Ministarstvo finansija je odlučivalo po žalbi Ivana Banovića, Borisa Prlje, Željka i Milenka Markovića sa Cetinja na rješenje Uprave za katastar i državnu imovinu – Područne jedinice Cetinje od 15. avgusta ove godine.

Teret zabilježbe žalbe, na zahtjev mještana Ljubotinja, bio je upisan u G listu nepokretnosti br. 414 i 549 KO Ljubotinj I, na kojima se nalaze Saborna crkva Svetog Dimitrija i Crkva Svetog Danila (objekat koji Uprava za zaštitu kulturnih dobara vodi kao Crkvu Svetog Stefana) i pripadajuća groblja.

Podsjetimo, područna jedinica Uprave za katastar i državnu imovinu nije sporila aktivnu legitimaciju SPC, ali jeste zahtjev mještana koji su Pobjedi ranije naveli da imaju dokaze da su bogomolje gradili njihovi preci uz podršku tadašnje knjaževine Crne Gore i da Mitropolija nikada nije imala crkve u svojini, niti to pravo može da dokaže kroz hronologiju upisa, sem što računa na novoutemeljene odredbe ugovora između države i SPC kojim se precizira prepis vlasništva za sve crkve „koje do sada nijesu upisane“.

U članu 7 ugovora, koji su 3. avgusta potpisali premijer Dritan Abazović i patrijarh srpski Porfirije, navodi se da se „država obavezuje da, u skladu sa sopstvenim pravnim poretkom, izvrši uknjižbu svih neupisanih nepokretnosti u vlasništvo Mitropolije crnogorsko-primorske, Eparhije budimljansko-nikšićke, Eparhije mileševske, Eparhije zahumsko-hercegovačke i njihovih crkveno-pravnih lica kojima pripadaju“.

– U pitanju su naše crkve i groblja koja su vlasništvo naših predaka, u kojima su služili i sahranjivani naši preci – kazao je ranije Pobjedi Milenko Mito Marković, predstavnik mjesne zajednice Ljubotinj koji su ustali protiv zahtjeva SPC da se crkve Svetog Dimitrija i Svetog Danila i seoska groblja upišu kao vlasništvo Srpske pravoslavne crkve.

U zahtjevu Mitropolije, koji je predat 24. maja ove godine Upravi za katastar i državnu imovinu, a u koji je Pobjeda imala uvid, navodi se da su „crkve Sveti Danilo i Sveti Dimitrije organizovani dio Mitropolije crnogorsko-primorske“. MCP traži upis ne samo na objektima, već na svim nepokretnostima evidentiranim u LN br. 414 i LN br. 549.

Portal Analitika