Turizam

Kadrovske promjene u organima upravljanja NTOCG

Na prvoj vanrednoj sjednici 3. saziva Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, kojom je predsjedavao Jakov Milatović, predsjednik NTOCG i ministar ekonomskog razvoja, imenovani su novi članovi u Skupštini i Odboru NTO-a. 

Kadrovske promjene u organima upravljanja NTOCG Foto: Foto: Screenshot/YouTube
Portal AnalitikaIzvor

"Sjednica je sazvana usljed potrebe za izvršenjem kadrovskih promjena u organima upravljanja NTOCG, u Skupštini, Izvršnom i Nadzornom odboru. Prevashodni cilj, između ostalog, je i da u navedenim organima većina predstavnika Vlade Crne Gore budu predstavnici resornog ministarstva, odnosno ministarstva u čijem djelokrugu rada se nalazi oblast turizma", saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja. 

Shodno tome, kao predstavnica Vlade Crne Gore u Skupštini NTOCG imenovana je Ivana Đurović, državna sekretarka za turizam u Ministarstvu ekonomskog razvoja. UIzvršnom odboru je, za predsjednicu, izabrana Ljiljana Vuksanović, dipl ekonomista i dugogodišnji zaposleni u resornom ministarstvu za poslove turizma. Za članove: Nebojša Racković, magistar turizma i Milena Jovetić, magistar ekonomije, takođe zaposleni u Ministarstvu ekonomskog razvoja. U Nadzornom odboru NTOCG, za predsjednicu je izabrana Milica Marković, magistar hemije i hemijske biologije, sa univerzitetskim obrazovanjem stečenim na Harvadu, i Omer Cikotić, magistar ekonomije, oboje predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

"Navedenim izmjenama obezbijediće se intenzivnija saradnja Nacionalne turističke organizacije i Vlade Crne Gore, u smislu kvalitetnijeg budućeg rada NTOCG, na način koji je konzistentan očekivanjima Vlade Crne Gore", poručili su iz Ministarstva. 

Takođe, kako kažu, očekuje se i intenzivniji i plodotvorniji odnos sa lokalnim turističkim organizacijama i to u pravcu što efikasnijeg postizanja konkretnih rezultata, kojim će se obezbijediti brže ostvarenje strateških ciljeva razvoja turizma, prije svega u pravcu diverzifikacije turističkog proizvoda, a za čim je, u okolnostima nastalim usljed pandemije COVID-19, potreba postala još izraženija.

Portal Analitika