Društvo

JU Kakaricka gora: Od bolesti zavisnosti se liječe 33 osobe

IzvorU Kakarickoj gori, koja je predviđena za rehabilitaciju i resocijalizaciju muške populacije, najveći broj klijenata su državljani Crne Gore.

"Na tretmanu je bilo najviše Podgoričana. Usluge naše ustanove su takođe koristili klijenti iz Nikšića, Bara, Cetinja, Herceg Novog, Kotora, Tivta, Budve, Mojkovca, Berana i Gusinja", kazali su agenciji MINA psihijatar-narkolog Ljubinko Kaluđerović i socijalni radnik Centra, Željka Kovačević.

Kako su naveli, kao ustanova gdje se postižu dobri rezultati, Kakaricka gora prepoznata je i van granica Crne Gore, tako da su na tretmanu bili državljani Makedonije, Kosova i iz Sjedinjenih Američkih Država.

Najmlađi klijent je imao 21 godinu, a najstariji 54.

Tretman u Kakarickoj gori za crnogorsdke državljane iznosi hiljadu EUR mjesečno - klijent participira u trećini troškova, što je 333 EUR, a ostale dvije trećine plaća Glavni grad.

Kaluđerović i Kovačević su podsjetili da prolaze godine, pa i decenije da bi se zavisnici odlučili za neki vid stručne pomoći.

"Tek nakon dugog perioda aktivne faze bolesti zavisnosti - zavisnici po prvi put uviđaju realno stanje u kom se nalaze, shvataju koliko je težak problem u kom su se našli i da sami ne mogu izaći iz pakla zavisnosti. U skladu sa tim, najveći broj naših klijenata je u kasnim dvadesetim godinama ili su tridesetogodišnjaci", kazali su stručnjaci iz Kakaricke gore.

Prema njihovim riječima, najveći broj klijenata čine heroinski zavisnici, s tim što je kod svih njih bila prisutna i zloupotreba tableta i drugih narkotika, najčešće kokaina, marihuane i LSD-a.

"Takođe, na tretmanu smo imali klijente koji su bili zavisnici od alkohola i jednog klijenta koji je imao problem sa kockom", kazali su Kaluđerović i Kovačević.

Oni su rekli da su veoma zadovoljni postignutim rezultatima.

"Veliki broj naših klijenata radi u NVO sektoru koji se bavi problemom bolesti zavisnosti, mnogi su našli samostalno zaposlenje, drugi su uspješni studenti. Neki klijenti su se nakon tretmana oženili, imaju djecu, žive širom Crne Gore, a neki su u Novom Sadu, Beogradu, Amsterdamu, Londonu i uspješno održavaju apstinencije", naveli su Kaluđerović i Kovačević.

Oni su kazali da u svijetu, pa ni u Crnoj Gori ne postoji precizna statistika o tome koliko osoba, koje su prošle neki od programa, uspješno apstiniraju. "Ne može se sa sigurnošću reći koliko ih je uspješno rehabilitovanih, ali ono što je za sad činjenica jeste da od ukupnog broja klijenata koji su prošli tretman u našoj ustanovi značajan broj uspješno apstinira".

"S obzirom da je ustanova počela sa radom u septembru 2008. godine, imamo određeni broj klijenta koji upravo toliko apstiniraju, a dvojica od njih trenutno rade u našoj ustanovi kao asistenti u tretmanu i kroz svoje iskustvo daju podršku ostalima da istraju", rekli su Kaluđerović i Kovačević.

Tretman u Kakarickoj gori sastoji se iz dva dijela.

Prvi „rezidencijalni dio“, traje godinu i podrazumjeva stacionarni smještaj klijenta, pri čemu u prvih šest mjeseci klijent ne izlazi iz Ustanove, sem u izuzetnim slučajevima.

Drugi „nerezidencijalni“ dio, predviđa povratak klijenta u porodicu i socijalno okruženje iz kog potiče, ali u toku te godine on ima obavezu da se jednom do dva puta mjesečno odazove na poziv Centra, prisustvuje grupnim terapijama i uradi nenajavljeno testiranje na prisustvo PAS u organizmu.

"Za tih 12 mjeseci klijent prolazi predviđeni program koji se sastoji iz grupne psihoterapije, individualne i porodične terapije, psihijatrijskog praćenja, radno-okupacione terapije, sportsko-rekreativne aktivnosti, edukativnih programa, kao i uključivanje u grupe podrške ", kazali su Kaluđerović i Kovačević.

Kakaricka gora trenutno pruža usluge za 33 klijenata, od koji je 16 na rezidencijalnom, dok je njih 17 na nerezidencijalnom tretmanu.

"Klijentima su najteži prvi mjeseci u Ustanovi, kad se odvajaju od porodice, od starog društva, kad poslije toliko dugog vremana provedenog uglavnom na ulici, ulaze u sistem koji funkcioniše po pravilima. U tim mjesecima se najčešće i dešava da napuste tretman, dok se vrlo rijetko desi da klijenti napuste tretman nakon šest mjeseci boravka", kazali su Kaluđerović i Kovačević.

Prema njihovim riječima, obzirom da je bolest zavisnosti hronična, bilo je slučajeva da klijenti nakon tretmana naprave recidiv, a među njima i onih koji su se vraćali u Centar.

Kaluđerović i Kovačević su kazali da u kontinuitetu podržavaju klijente da izađu u javnost i otvoreno pričaju o svom problemu i iskustvu oporavka. "Tako da smatramo da su u Crnoj Gori napravljeni značajni pomaci u tom pravcu, ali ćemo i dalje vrijedno raditi".

Rahabilitacija i resocijalizacije ne podrazumijeva samo stručni rad, već se često organizuju koncerti, izleti, šetnje, posjete pozorištu, sportski turniri, a klijenti ali i zaposleni u Centru često su zajedno uključeni u ekološke akcije.

"Često organizujemo donatorske akcije u okviru kojih školama i institucijama socijalne zaštite poklanjamo ukrasno bilje koje održavaju naši klijenti u okviru radne terapije, a sve te aktivnosti su osmišljene kako bi bili u kontaktu sa ostalim segmentima društva i tako olakšali resocijalizaciju", kazali su Kaluđerović i Kovačević.

Portal Analitika