Društvo

Za izradu dva napera

JP Morsko dobro opredjelilo dodatnih 300.000 eura za zaštitu Ade Bojane od erozije

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, u saradnji sa resornim Ministarstvom ekologije, planiranja prostora i urbanizma, uspješno realizovalo postavljanje napera na terenu po Projektu hitnih interventnih radova u cilju zaustavljanja erozije plaže na zapadnom dijelu Ade Bojane, koji je po ranijem nalogu Ministarstva uradio profesor Sava Petković.

JP Morsko dobro opredjelilo dodatnih 300.000 eura za zaštitu Ade Bojane od erozije Foto: Portal Analitika
Portal AnalitikaIzvor

„Javnost je juče imala priliku da se upozna sa vidljivim efektima izvedenih radova, koji su omogućili ponovno formiranje plaže sa obije strane postavljenog napera.Kako je riječ o ekspreimentalnom rješenju i potencijalno privremenim mjerama na sprječavanju erozije na području Ade Bojane, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je u Predlogu plana korišćenja sredstava za 2021. godinu predvidjelo dodatnih 300.000 eura za izradu još dva slična napera, takođe po projektu profesora Save Petkovića“, ističu iz JP Morsko dobro. 

Realizaciji ovog posla Javno preduzeće je spremno da pristupi odmah po dobijanju saglasnosti na Plan korišćenja sredstava od strane Vlade Crne Gore.

Portal Analitika