Baština

Biseri crnogorske kulturne baštine

Jedan od najljepših u Crnoj Gori: Most knjaza Danila na Rijeci Crnojevića

Vitkim obrisima i karakterističnom siluetom, Danilov most danas predstavlja simbol Rijeke Crnojevića. Međutim, pored sve ljepote i ovaj vrijedan most pretrpio je nestručne izmjene

Jedan od najljepših u Crnoj Gori: Most knjaza Danila na Rijeci Crnojevića Foto: PA
Ivan KERN
Ivan KERNAutor
Portal AnalitikaIzvor

Kameni most, poznat pod imenom Danilov most, nalazi se na samom ulazu u Rijeku Crnojevića. Taj most i kuću na početku mosta podigao je Knjaz Danilo 1852/3. godine u spomen na svoga oca Stanka.

Sa kućom na obali, most čini jedinstvenu cjelinu poznatu po nazivu Mostina.

Na mjestu Danilovog mosta, od 1809-1852. godine, postojao je drveni most koji je sagradio Petar I.

Danilov most upisan je u registar zaštićenih kulturnih dobara 1950. kao spomenik kulture profane arhitekture

Most je dužine 43 metra i širine 1,7 metra. Premošćavanje dvije obale izvedeno je pomoću dva luka od kojih se svaki sa po jednim krakom odupire o dno rijeke, a drugim o obalu.

Gradnja mosta je izvedena od pritesanog kamena utopljenog u krečni malter. Arhivolte i okviri olakšavajućih otvora izvedeni su od pravilnih tesanika. Prilaz mostu sa obje obale riješen je stepenasto kako bi se savladao njegov lučni položaj.

Hodna površina je sa obje strane ograđena masivnom kamenom ogradom, dograđenom kasnije u tehnici sličnoj tehnici zidanja mosta. Visina ograde je oko 70-80 cm, a debljina zida 24 cm.

Most je bio najkraća veza između Rijeke Crnojevića i starog grada Obod. Most danas vitkim obrisima i karakterističnom siluetom predstavlja simbol Rijeke Crnojevića i jedan je od najljepših objekata ove vrste kod nas.

Međutim, pored sve ljepote i ovaj vrijedan most je pretrpio nestručne izmjene i osjetio sve čari modernizacije kao i upotrebe novih materijala. Most je konzerviran a kuća na mostu je sanirana više puta.

Uvidom u dokumentaciju službe zaštite mogu se navesti brojni problematični radovi koji su izvođeni.

Čišćenjem neadekvatnim metodama uništena je vjekovna patina mosta, dok su spojnice na mostu malterisane cementnim malterom a ne kao prvobitno krečnim, što je uticalo na izgled mosta. Kuća na sjevernom kraju mosta ranijim sanacionim radovima je izgubila prvobitni izgled i još mnogo toga.

Poseban problem koji će, kako kažu iz službe zaštite, tražiti kompletniji proces resanacije ovog kulturnog dobra je poznati Riječki pazar, koji je kao ključna arterija - okosnica oko koje je formiran tipični primjer linearnog grada, danas poremećen.

Intervencijama u staroj regulacionoj liniji naselja, novim arhitektonskim rukopisima trajno su nestali ili nestaju obilježja istorijskog jezgra Rijeke Crnojevića.

Portal Analitika