Kultura

Izložba "Umjetnost je ženskog roda" od danas do 27. oktobra u holu Delte

Izložba "Umjetnost je ženskog roda" će se održati od 20. do 27. oktobra u 11h u holu Tržnog centra Delta City.

Izložba "Umjetnost je ženskog roda" od danas do 27. oktobra u holu Delte Foto: UCG
Portal AnalitikaIzvor

Umjetnička djela nastala su u okviru projekta "Umjetnost je ženskog roda" koji Sigurna ženska kuća realizuje sa Fakultetomlikovnih umjetnosti sa Cetinja. Studenti/kinje slikarstva, vajarstva, grafike i grafičkog dizajna su kroz različite umjetničke formeskrenuli pažnju na položaj žena u crnogorskom društvu, rodnestreotipe i neravnopravnost žena i muškaraca.

Cilj projekta je doprinijeti eliminaciji rodnih stereotipa kodgrađana/ki putem umjetničkih formi, koje će ujedno biti i početakoblikovanja kulture u Crnoj Gori koja ruši patrijarhalnu ideologijui neravnomjeran položaj žena.

Prisustvo rodnih stereotipa direktno utiče na percipiranje izboražena, koje se prepliće u svim sferama, te za posledicu imamo visokstepen nezaposlenosti žena, nedovoljnu zastupljenost žena napozicijama na visokom nivou, te visok stepen rodno zasnovanognasilja. Rodni stereotipi ne smiju biti uzrok ugrožavanja osnovnogljudskog prava, prava na jednakost, te žene ne smiju biti isključene, omalovažene, diskriminisane, ponižene i žrtve nasilja, samo zatošto su žene.

Projektom je planirano organizovanje izložbi u pet crnogorskihopština (Podgorici, Bijelom Polju, Nikšiću, Kotoru i Cetinju). U istim gradovima će tokom trajanja izložbe biti organizovani info korneri, na kojem će građani/ke moći da se informisu o samojizložbi i rodnim stereotipima koji sprječavaju žene da aktivno ijednako učestvuju u javnom životu kao muškarci. Izložbe će bitizavršene organizovanjem događaja i uručivanjem nagrada za najbolja umjetnička djela po procjeni komisije.

Portal Analitika