Društvo

Milatović-Perović se brani propustom pravne službe

Inspekcija kaznila direktoricu nikšićke bolnice zbog rada kod privatnika

Direktorica Opšte bolnice Nikšić Dušanka Milatović-Perović kažnjena je novčano 250 eura nakon što je Zdravstveno-sanitarna inspekcija utvrdila da nije produžila dozvolu za dopunski rad, koji je obavljala u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, javlja portal Onogošt.

Inspekcija kaznila direktoricu nikšićke bolnice zbog rada kod privatnika Foto: Onogošt
Portal AnalitikaIzvor

Milatović Perović u odgovoru za Portal Onogošt objašnjava da je do propusta koji je rezultirao kaznom od strane Zdravstveno-sanitarne inspekcije, došlo zbog namjernog nemara zaposlene u pravnoj službi Opšte bolnice, ali i propusta Ordinacije ”Balans” u kojoj je angažovana van radnog vremena.

”U Opštoj bolnici je radila pravnica koja je bila zamjenik direktora za pravna pitanja. Smijenjena je sa tog radnog mjesta zbog raznih nepravilnosti i od tada pokušava na sve moguće načine da napravi problem. Svakodnevno imamo najrazličitije inspekcije, ali jedini propusti su oni koje je ona uradila za vrijeme svog rada. Tako je i u ovom slučaju. Saglasnost za dopunskirad važi šest mjeseci. Potom se produžava što je u njenoj nadležnosti i nadležnosti administrativnog radnika ordinacije ”Balans”. Iz ”Balansa” su previdjeli datum, a potom seizvinili zbog neprijatnosti. Međutim, “naša“ pravnicaje to namjerno uradila i onda prijavila inspekciji. Kazna je plaćena istog dana i obnovljena dozvola za dopunski rad”, kategorična je direktorica Opšte bolnice, insistirajući da se radi isključivo o neblagovremenom produženju saglasnosti nakon čega je izrečena novčana kazna.

Nedavno je Opštinski odbor Demokratske partije socijalista u Nikšiću zatražio smjenu direktorice Opšte bolnice Nikšić Dušanke Milatović-Perović obrazlažući taj zahtjev njenim, kako su rekli, protivzakonitim obavljanjem dopunskog rada.

”Nije tačno da sam nezakonito radila tokom radnog vremena, kako piše u saopštenju. Ja u ”Balansu” radim van radnog vremena, za to imam odobrenje od Agencije za sprečavanje korupcije. Inspekcija je vršila više kontrola, naravno, po prijavi osobe, koju sam navela. Ali, u mom slučaju nije bilo ništa neregularno, baš ništa, na njenu veliku žalost. Sve je čisto potpuno i po zakonu”, navela je ona i napomenula da je sva dokumentacija po istoj prijavi slata nadležnim organima.

Kontrolu rada medicinskih radnika u Privatnim zadravstvenim ustanovama (PZU) obavlja Zdravstveno-sanitarna inspekcija, čiji zadatak je da provjerava rad po raznim osnovama. Tokom prošle i tokom ove godine zaključno sa 20. majom, u javnim zdravstvenim ustanovama u Nikšiću zabilježila je dvije nepravilnosti koje se odnose na dopunski rad.

”U toku 2023. godine, zdravstveni inspektori su konstatovali jednu nepravilnost kada je u pitanju dopunski rad. Zdravstveni radnik JZU OB Nikšić obavljao je dopunski rad u privatnoj zdravstvenoj ustanovi “Balans” u suprotnosti sa zakonom, na osnovu čega je, u skladu sa zakonom, izdat prekršajni nalog u iznosu od 250 eura. U 2024. godini, do sada, takođe je konstatovana jedna nepravilnost u JZU OB Nikšić koja se odnosi na obavljanje dopunskog rada zdravstvenog radnika u Prvoj srednjoj stručnoj školi u toku novembra i decembra 2023. godine, bez saglasnosti o dopunskom radu direktora matične ustanove, pri čemu je izdat prekršajni nalog u iznosu od 250 eura”, stoji u odgovoru Uprave za inspekcijske poslove na pitanja portala Onogošt, u kojem se i naglašava da su u oba slučaja otklonjene nepravilnosti.

Shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik, zaposlen sa punim radnim vremenom u zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač država, odnosno Opština, ne može da obavlja dopunski rad.

Izuzetno od toga, zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik, zaposlen sa punim radnim vremenom u zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač država može, uz pisanu saglasnost direktora, da zaključi ugovor za obavljanje dopunskog rada u toj ili drugoj zdravstvenoj ustanovi ili drugom pravnom licu, srednjoj školi zdravstvenog usmjerenja, kao i sa drugim, osim sa ugostiteljskim objektom koji obavlja zdravstvenu djelatnost, u ukupnom trajanju do jedne polovine punog radnog vremena.

”Ukoliko tokom inspekcijske kontrole inspektor utvrdi da zdravstveni radnik obavlja dopunski rad u kontrolisanoj ustanovi bez saglasnosti direktora matične ustanove za dopunski rad, inspektor će u skladu sa zakonom izreći novčanu kaznu u iznosu od 250 eura. Takođe, inspektor će rješenjem zabraniti obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u kontrolisanoj ustanovi, dok ne dobiju saglasnost direktora matične ustanove”, objasnili su iz Uprave za inspekcijske poslove.

Shodno odredbama Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, propisano je da zahtjev za izdavanje saglasnosti za obavljanje dopunskog rada, koji zdravstveni radnik podnosi direktoru zdravstvene ustanove u kojoj je stalno zaposlen, između ostalog sadrži izjavu o preciziranju vremena u kojem će da obavlja dopunski rad.

”Inspekcijskim nadzorom u JU Opštoj bolnici Nikšić na osnovu uvida u medicinsku dokumentaciju za pacijente je utvrđeno, da je jedno od zaposlenih lica rad kao doktor medicine u ovoj ustanovi obavljalo za vrijeme radnog vremena direktora. Za utvrđenu nepravilnost donešeno je rješenje o otklanjanju nepravilnosti, kojim je tom licu naloženo da konstatovanu nepravilnost otkloni, na način da dopunski rad kao doktor medicine obavlja van redovnog radnog vremena direktora. Kontrolnim inspekcijskim nadzorom konstatovano je da je imenovano lice postupilo po rješenju”, navodi se u odgovoru Uprave za inspekcijske poslove.

Direktorica Opšte bolnice ovim povodom je rekla da nikakva kazna nije izrečena tim povodom, te da je nije ni mogla platiti.

”Radila sam isključivo dopunski kao ljekar nakon 15 časova. Tim povodom nije izrečena nikakva kazna”, kaže Milatović-Perović.

Dodaje da su se iz Inspekcije uvjerili na osnovu papira da su satnice potpisanih dokumenata nakon 15 časova.

”Zdravstveni radnik dužan je da, dopunski rad obavlja van redovnog radnog vremena. Shodno odredbi pomenutog Pravilnika, saglasnost za obavljanje dopunskog rada izdaje se na period od šest mjeseci. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti nije propisano da direktor zdravstvene ustanove ne može da obavlja dopunski rad u istoj”, preciziraju iz Uprave za inspekcijske poslove.

Tokom 2023. godine obavljeno je 16 kontrola, a tokom ove godine zaključno sa datumom 20. maj bilo je 12 kontrola, koje je izvršila Zdravstveno-sanitarna inspekcija.

Portal Analitika