Društvo

"Parlamentarni izbori 11. juna po mnogo čemu sudbonosni za Crnu Goru"

Hajduković: Planetarna kriza je razvojna šansa Crne Gore

Crna Gora treba i može da postane planetarni pilot projekat i primjer prvog održivo organizovanog ljudskog društva na Zemlji; ova vizija (koju su shvatili samo malobrojni u Crnoj Gori) je stara već 33 godine i poznata je pod popularnim imenom ekološka država - kaže dr Hajduković

Hajduković: Planetarna kriza je razvojna šansa Crne Gore Foto: Foto: Pobjeda/Iva Mandić
PobjedaIzvor

Neosporna je činjenica da čovječanstvo ide (bolje reći trči) putem samouništenja; to znači da je naša „civilizacija“ na planeti Zemlji organizovana na način koji nije održiv. Najvažniji i najhitniji zadatak čovječanstva je prelaz sa sadašnjeg neodrživog na održivo organizovano ljudsko društvo na Zemlji - ocijenio je u razgovoru za Pobjedu prof. dr Dragan Hajduković.

Hajduković je crnogorski naučnik u oblasti fizike i kosmologije, poznat po teoriji gravitacionih efekata kvantnog vakuuma koji su moguće objašnjenje najvećih naučnih misterija poput tamne materije i tamne energije. Začetnik je, kako navodi, u Crnoj Gori nikad shvaćene i prihvaćene vizije ekološke države.

- Takav najvažniji i najhitniji zadatak čovječanstva je istovremeno i najbolja razvojna šansa Crne Gore i mogućnost da Crna Gora da ogroman doprinos čovječanstvu. Crna Gora treba i može da postane planetarni pilot projekat i primjer prvog održivo organizovanog ljudskog društva na Zemlji; ova vizija (koju su shvatili samo malobrojni u Crnoj Gori) je stara već 33 godine i poznata pod popularnim imenom ekološka država - kaže dr Hajduković.

Hvala, fitoplankton

Naš sagovornik nema dileme da je čovječanstvo u ratu sa prirodom i kaže da to možda zvuči pretjerano, ali nije. Daje primjer iz ogromne riznice naučnog znanja; jedan, ali dovoljan ako čitate sporo i ako ste sposobni da razmišljate (razmišljanje je sve rjeđa sposobnost u našoj „civilizaciji“ koju karakteriše površnost u svemu).

- Okean je pun fitoplanktona, jednoćelijskih organizama koje možete vidjeti jedino mikroskopom i koji su kao i biljke na kopnu sposobni za fotosintezu, to jest transformaciju vode i ugljendioksida u kiseonik potreban za disanje i glukozu koja je početak mreže ishrane na planeti. Fitoplankton je proizvođač više od pola kiseonika u atmosferi (mnogo više od džungli Amazona); svaki drugi put kad udahnete možete reći ,,hvala, fitoplankton“. Fitoplankton je i osnova ishrane u okeanu, kada bi nestali fitoplanktoni ubrzo bi nestale i sve ribe, baš sve - poručuje dr Hajduković.

Objašnjava da je zagađenjem i poremećajem klime fitoplankton ugrožen na više različitih načina.

- Najlakša za razumijevanje je zastrašujuća činjenica da jednoćelijski organizam, vidljiv jedino pod mikroskopom, sadrži čestice plastike koje, pored ostalog, u interakciji sa jezgrom ćelije, mogu oštetiti genetski „program“ koji omogućava razmnožavanje i fotosintezu fitoplanktona. Zagađenjem vode, zemlje, hrane i vazduha (koje je potpuno neopravdano u sjenci poremećaja klime) smo nepopravljivo udarili na temelje života na planeti.

Poremećaji klime

Naš sagovornik objašnjava da nam uporedo sa zagađenjem prijeti i katastrofalni poremećaj klime izazvan ljudskim djelovanjem; poremećaj koji će dramatično promijeniti mnoge djelove planete, a može ih (ukoliko hitno ne prekinemo naš rat sa prirodom) učiniti i nemogućim za život postojećih biljaka i životinja.

- Već smo prešli neke tačke bez povratka, do kraja vijeka će, bez obzira na naše dalje ponašanje, trajno nestati led u sjevernom polarnom krugu, a džungla Amazona (koja je po površini veća od čitavog Sredozemnog mora zajedno sa svim evropskim državama koje na njega izlaze) će biti pretvorena u stepu. Za one koji ne znaju posljedice otapanja leda i odmrzavanja stalno zamrznutog tla u polarnom krugu reći ću samo to da su u zamrznutom tlu zarobljene velike količine ugljendioksida i metana koje će odmrzavanjem biti ispuštene u atmosferu, a oživjeće i mnoge vrste praistorijskih bakterija i virusa zamrznutih u tlu.

Naše Jadransko more i čitavo Sredozemno more, objašnjava dr Hajduković, postaće veoma slični tropskom moru, a do kraja 21. vijeka nivo mora na našoj obali će (zavisno od ponašanja čovječanstva u ovoj i sljedećoj deceniji) porasti između pola metra i dva i po metra.

- Zamislite našu obalu sa dva metra većim nivoom mora!

Postoji veliko naučno znanje - nedavno objavljeni precizni naučni prikaz stanja na planeti i očekivanog razvoja do kraja 21. vijeka (sa tačke gledišta klimatskih promjena) ima 8000 strana, a za političare je pripremljen krajnje uprošćen prikaz od samo 120 strana.

- Suočen sa naučnim činjenicama, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, gospodin Gutereš je izjavio da je čovječanstvo pred „kolektivnim samoubistvom“ (ove se riječi mogu naći i u mojoj knjižici o ekološkoj državi, objavljenoj prije više od tri decenije). Nažalost, generalni sekretar UN je bespomoćan koliko i bilo koji čitalac Pobjede, razlikuje se od nas samo po tome što svjetski mediji prenose njegove riječi, ali moć donošenja odluka nije u njegovim rukama -kaže dr Hajduković.

Naučna vlast kao četvrta grana

Navodi da treba dobro razumjeti što je uzrok našeg rata sa prirodom.

- Tehnološki napredno ljudsko društvo može biti održivo jedino ako je naučno znanje temelj vlasti, dakle temelj sistema odlučivanja. Nažalost, u svim državama svijeta, u procesu odlučivanja o pitanjima važnim za opstanak čovječanstva, vlast potpuno ignoriše naučno znanje i naučnike. Utopijsko, ali potrebno rješenje je da se sadašnji demokratski sistem donošenja odluka (koji karakteriše podjela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku) poboljša uvođenjem „naučne vlasti“ kao četvrte vlasti. Osnovni zadatak naučne vlasti bi bio da, uz puno poštovanje principa podjele vlasti, zaustavi sadašnji rat sa prirodom i obezbijedi trajnu ravnotežu između čovječanstva i prirode - tvrdi Hajduković.

Naš sagovornik navodi da samo jednocifreni procenat građana svijeta shvata veličinu opasnosti sa kojima se čovječanstvo suočava, ti građani su prirodni saveznici vizije ,,ekološka država“ (uz uslov da vide naš ozbiljan rad).

- Među borcima za opstanak života na Zemlji (dakle, među našim potencijalnim saveznicima) su mnogi vodeći svjetski naučnici i vrhunski stručnjaci iz raznih oblasti tehnologije i proizvodnje. Početak 21. vijeka donio je i veliki porast društveno-odgovornog kapitala koji ne treba idealizovati, ali je realno najpitomiji i najhumaniji dio postojećeg svjetskog kapitala. Pored naučnika i društveno-odgovornog kapitala, može se računati i na brojne slavne ličnosti koje mogu pomoći svojom planetarnom popularnošću… Tu su i male države kao bolji saveznici od velikih država - kaže dr Hajduković.

Smatra da, kada bi vidjele našu ozbiljnu namjeru, postoje snage koje nam u značajnoj mjeri mogu obezbijediti potrebno znanje, donacije, društveno-odgovorni kapital i svjetski publicitet…

- Mnogi među njima bi nas doživljavali i kao svoju drugu domovinu - ističe naš sagovornik.

Naučni radovi - trajna vrijednost

Dr Hajduković podsjeća da se bavio različitim oblastima fizike i neki od tih radova su već trajna vrijednost i neosporan doprinos nauci.

- Moj potencijalno najznačajniji rad (koji čeka eksperimentalnu i astronomsku provjeru) je teorija gravitacionih svojstava kvantnog vakuuma. To je jedna od teorija koja pokušava da objasni niz najvećih misterija savremene fizike, astrofizike i kosmologije kao što je priroda onoga što zovemo tamna materija i tamna energija i zašto kosmosom dominira materija (sa zanemarljivim količinama antimaterije).

Naš sagovornik kaže da se očekuje da će James Web teleskop, koji daleko od Zemlje radi već godinu, prikupiti dovoljno precizne podatke iz kojih će se vidjeti koja je teorija (njegova ili neka druga) najbliža istini.

- Neki od prvih rezultata su iznenadili naučnike jer se pokazalo da su masivne galaksije nastale mnogo ranije nego što predviđaju postojeće teorije. Za moju teoriju brže stvaranje struktura u kosmosu nije iznenađenje, u okviru moje teorije predviđa se baš to što je opaženo, ali daleko od toga da se taj početni rezultat može smatrati potvrdom moje teorije - kaže dr Hajduković i dodaje da će sve biti jasnije krajem ove decenije.

Sudbonosni izbori 11. juna

Profesor Hajduković smatra da su parlamentarni izbori 11. juna po mnogo čemu sudbonosni za Crnu Goru.

- Pored ostalog, ti izbori su posljednja šansa u mome životu da se pokrene ekološka država - vizija prvog održivo organizovanog ljudskog društva na Zemlji i naš najbolji razvojni put.

Ponavlja, kaže, neospornu istinu koje mnogi nijesu svjesni.

- Uz viziju „ekološke države“ i uz mudro i humano vođstvo sa znanjem i patriotizmom, Crna Gora po kvalitetu života građana brzo može postati najbolja država Evrope. Sa ovako malim brojem stanovnika na ovakvoj teritoriji, čak i drugo mjesto u Evropi je neuspjeh i nesposobnost - tvrdi Hajduković.

Poslanik između kazne i blagoslova

- Moja želja je da kada za dvadesetak godina posljednji put prošetam Cetinjem, posljednji put osjetim miris lipa i posljednji put vidim Lovćen, Crna Gora bude najbolja država Evrope, a preporođeno Cetinje njen simbol i ponos. Šansa je, naravno, mala, ali držim se principa da je ljudska obaveza uvijek se boriti i pokušati - poručuje dr Hajduković.

Da bi se stvorila bar mala šansa u borbi za „ekološku državu“ potrebno je, kaže, da nakon izbora 11. juna postane poslanik u Skupštini Crne Gore.

- Ništa nije različitije od prirode naučnika i političara. I, vjerovali ili ne, za mene bi bila kazna da postanem poslanik, ali za Crnu Goru bi to bio blagoslov.

Naš sagovornik kaže da mukotrpno skuplja potpise (potrebno je 4.500 potpisa) za izlazak na izbore.

- Pojedinci i grupe građana su diskriminisani u odnosu na profesionalne političare kojima su na raspolaganju brojne privilegije kao infrastruktura i pare poreskih obveznika. Mogli su bar omogućiti da građani kao ja izađu na izbore sa 1000 potpisa kao što mogu partije manjinskih naroda - podsjetio je da je, da bi ukazao na apsurd, nedavno pozvao parlamentarne partije da isprave diskriminaciju koja postoji njihovom krivicom i da mu skupe po 40 potpisa po svakom poslaniku kojeg imaju u Skupštini.

Kaže da je potpuno siguran da će, ukoliko skupi potpise, proći cenzus od tri odsto, čime bi nova Skupština dobila nekoliko poslanika koji nijesu profesionalni političari nego obični građani koji se bore za preporod Crne Gore.

- Ukoliko do 10. maja ne skupim potpise, ostaje malo vjerovatna mogućnost da me neka od političkih partija, misleći bar jednom šire od partijskog interesa, stavi na svoju listu kao potpuno nezavisnu ličnost koja u Skupštini misli i odlučuje svojom glavom, a ne po diktatu partije. Time bih postao prvi poslanik u skladu sa članom 85 Ustava Crne Gore koji kaže: „Poslanik se opredjeljuje i glasa po sopstvenom uvjerenju“. Ukoliko ne skupim potpise, prihvatiću poziv bilo koje od tri najjače političke partije u Crnoj Gori koje budu htjele da me pod ovim uslovom stave na svoju listu - kaže dr Hajduković.

Tu aktivnost karakteriše ,,mučnom“.

- Kada bi bilo pravde na kugli zemaljskoj, profesionalni političari bi morali da mi plate veliku odštetu što na sve ovo gubim vrijeme i energiju, jer da su oni dobro radili svoj posao ja se nikada ne bih kandidovao. Da je Crna Gora kvalitetna država, ne bi mi bilo ni na kraj pameti da se kandidujem; kandidujem se jedino zbog toga što je Crna Gora dovedena na samrtničku postelju i u tom smislu moje kandidovanje nije politika nego samoodbrana - zaključuje dr Dragan Hajduković.

Portal Analitika

Komentari (6)

Nadimak za neregistrovanog korisnika
Napišite Vaš komentar
Ovaj sajt je zaštićen sa reCAPTCHA anti spam mehanizmom.Primjenjuju se Google politika o privatnosti i uslovi korišćenja . Vaš komentar se prvo šalje timu na odobrenje. Portal Analitika zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar, bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznijeta u komentarima ne odražavaju stavove redakcije.
Prijavi se Još uvijek nemate nalog? Registrujte se.
B Bubamara_neregistrovani
01.05.2023. 11:54

Neđe sam odavno komentarisao našu dvoličnost, na primjeru gospodina Hajdukovića. Čim se pojavi naučnik, naročito iz oblasti prirodnih nauka, kao što je gospodin Hajduković, odmah ide ona primitivna teorija, da se od matematike i fizike poludi. Naročito ako mnogo učiš i znaš. Zato, ako si neđe završio faks "sa dva svjedoka", ili kupio diplomu iz oblasti društvenih nauka i znaš da "prdnjaviš u prazno", odmah idu pohvale, u stilu - "kako je pametan, načitan, obrazovan. E, ovoga ćemo glasati." Zar nije prof. dr. Hajduković primjer? Autor "Ekološke države Crne Gore", prije ravno 30 godina, koju je iskoristila vlast, da bi napravila neupotrebljivi surogat, nikada nije mogao doseći 5%. Takvi ne odgovaraju vlastodršcima, niti građanima od "plastelina" i za interes. Takvi su jedino odgovarali, u novijoj istoriji, Titu. Oko njega su uvijek bili obrazovaniji i pametniji od njega. Primjer - Krleža, Pavle Savić, Veljko Vlahović, Koča Popović i čitava plejada vanserijskih intelektualaca i naučnika. Oko ovih, poslije njega samo su špijuni, poslušnici, argati, nadničari, a Boga mi i krimosi.

8
0
C Cetiinje_neregistrovani
01.05.2023. 09:55

Molim vas stavite link gdje se moze dati potpis za Prof.dr Hajdukovica

8
0
K Karadag
01.05.2023. 09:42

umjesto naucnika politicari postavljaju kreature na celu ove zemlje.Pored naucnika nebi mogli doci do izrazaja.Njihova neukost i pohlepa isplivala bi na povrsinu.

8
0
K Kako_neregistrovani
02.05.2023. 00:37

@Karadag pa mislim da je sve jasno, naucnik bi prosao nedje dje zive misleci ljudi. A ovamo dje zive goveda, logicno je da se traze cobani...Mozda je evolucija od majmuna napravila covjeka ali od goveda...Govedo jos na dvije noge prohodalo, nit glavu uspravilo nije...

0
0
B Bogatstvo_neregistrovani
01.05.2023. 08:45

Zar je moguće da nijedna vlast u Crnoj Gori ne vidi vrijednost ovoga čovjeka i doprinos koji može dati preporodu Crne Gore. Gospodin Hajduković je neiskorisćeno bogatstvo Crne Gore.

13
0
N Nauka_odje_ne_stanuje_neregistrovani
01.05.2023. 08:52

@Bogatstvo_neregistrovani Na cijeni su samo partijski vojnici, na nasu zalost... Ne umiju shvatiti ni deseti dio ovog obracanja i vjerovatno se sprdaju istom...

12
0