Portal Analitika
 • Politika
 • Društvo
 • Abiznis
 • Sport
 • Kolaž
 • Region / Svijet
 • Kultura
 • Kolumne
 • Nauka / Tehnologija
 • Savremena karijatida
 • Ostalo
Kultura

Rok za podnošenje prijava 23. mart

Glavni grad raspisao konkurs za sufinansiranje projekata iz kulture: Budžet 400.000 eura

Pojedinačan projekat može se sufinansirati u iznosu do 50% od ukupnog iznosa koji je potreban za njegovu realizaciju. Fizičko lice može aplicirati za projekte čija realizacija ne premašuje iznos od 10.000 eura

Glavni grad raspisao konkurs za sufinansiranje projekata iz kulture: Budžet 400.000 eura Foto: Pixabay
Portal AnalitikaIzvor

Sekretarijat za kulturu Glavnog grada raspisao je konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2024. godinu, a odnosi se na oblasti: vizuelna umjetnost, književnost, muzička, časopisi za kulturu i umjetnost, pozorište, kulturno-umjetničke manifestacije i festivali, kao i kulturna baština.

Kako su saopštili iz Sekretarijata za kulturu, ukupan iznos sredstava za raspodjelu iznosi 400.000 eura. Pojedinačan projekat može se sufinansirati u iznosu do 50% od ukupnog iznosa koji je potreban za njegovu realizaciju.

Fizičko lice može aplicirati za projekte čija realizacija ne premašuje iznos od 10.000 eura, a maksimalni iznos podrške Sekretarijata za kulturu je 5.000 eura.

Iznos sufinansiranja projekta pravnog lica ne može biti veći od 10% iznosa sredstava opredijeljenih Konkursom. Učesnik konkursa može konkurisati sa jednim ili više projekata, od kojih samo jedan može biti sufinansiran.

“Pravo učešća na Konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Podgorici, odnosno sa teritorije Glavnog grada, koja su registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.

Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo. Fizička lica ne mogu realizovati projekte kao samostalne ukoliko se radi o kompleksnim projektima koji uključuju učešće većeg broja lica, odnosno projekte koje u organizacionom i finansijskom smislu prevazilaze kapacitete fizičkog lica”, navide iz Sekretarijata.

Pravo učešća, kako napominju, nemaju nevladine organizacije, javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Glavnog grada, sredstvima planiranim za kulturu, kao i iz budžeta Crne Gore, kao i službenici organa lokalne uprave i zaposleni u javnim službama čiji je osnivač Glavni grad.

Podnosioci prijave koji ne mogu obezbijediti sredstva za realizaciju projekta, mimo traženih od Sekretarijata za kulturu, neće biti sufinansirani na ovom konkursu.

Podnosioci prijave koji namjeravaju da apliciraju na Konkurs, a čiji su projekti su finansirani Odlukom o raspodjeli sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture u prošloj godini dužni su da najkasnije do 1. aprila ispune sve ugovorne obaveze, povodom realizacije projekta koji je sufinansiran u 2023. U suprotnom, njihova prijava neće biti uzeta u razmatranje.

Prijava na Konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu Glavnog grada - Oglasni dio (Prijava na Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2024. godinu) i u prostorijama Sekretarijata.

Rok za podnošenje prijava sa dokumentacijom je 30 dana, od dana objavljivanja konkursa, zaključno sa 23. martom. Vrednovanje projekata vrši stručna komisija koju obrazuje gradonačelnica, od afirmisanih umjetnika i stručnjaka u kulturi. 

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Glavnog grada - Oglasni dio najkasnije u roku od 45 dana od dana završetka konkursa.

Portal Analitika