Društvo

GA: Brojne neregularnosti u radu Fonda za manjine

Izvor

Koordinator GA Milan Radović u saopštenju dostavljenom Portalu Analitika je istakao da su za nekoliko sati uvida u dokumentaciju Fonda došli do novih informacija u radu Upravnog odbora Fonda, koje se mogu "ocijeniti kao brutalne neregularnosti".

“UO Fonda je nastavio da krši propise i eliminatorne uslove za pravo konkurisanja za sredstva Fonda, jer su najvećem broju organizacija odobrena sredstva iako narativni i finansijski izvještaji za prošlu godinu ili nijesu dostavljeni ili su neadekvatni ili nekompletni. Drastični primjeri su izvještaji Srpskog nacionalnog savjeta i Društva za ravnopravnost i toleranciju koji ne sadrže ni jedan validan račun osim izvoda sa bankovnih računa", naveo je Radović.

“Predstavnici Državne revizorske institucije (DRI) su potvrdili da su izvodi sa bankovnih računa neadekvatni finansijski dokazi o trošenju novca, što su i konstatovali i ukazali u dva navrata prilikom kontrole rada Fonda. Kao primjer, u izvodima se nalaze dokazi da je sa računa Srpskog savjeta isplaćeno dvije hiljade eura prema inostranstvu, a o kakvoj vrsti isplate je bilo riječ nemoguće je utvrditi na osnovu priložene dokumentacije”, saopštila je GA i navela da su presedan i izvještaji Albanskog nacionalnog savjeta koji su, kako je kazao, tehnički neispravni i u kojima je nemoguće zaključiti o čemu je riječ. Takođe, nisu kompletni ni izvještaji Matice muslimanske, a i takvi sadrže “nevjerovatne podatke”.

Predsjednik Matice, Avdul Kurpejović je, kako navode, sebi za jedan dan uplatio pet honorara u iznosu od više od 2,5 hiljada EUR za različita radna mjesta i pozicije koje obavlja u Matici od predsjednika, preko blagajnika, do knjigovođe i slično.

Radović dodaje da ponašanje Kurpejovića, koji je u UO predstavnik Muslimanskog savjeta, a novac usmjerava na nevladinu organizaciju u kojoj je, prema bazi Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), jedini osnivač, je najdrastičniji primjer konflikta interesa.

“Na osnovu iznijetog UO Fonda ne samo što nije ispoštovao preporuke DRI, koje su donijete nakon dvije kontrole rada, nego su zbog neaktivnosti državnih organa, obesmislili postojanje DRi".

Iz GA su saopštili i da su saznali da je održana nezakonita elektronska sjednica koju poslovnik Fonda ne prepoznaje, koja je donijela kontroverzne zaključke, a o čemu govori, zapisnik kao materijalni dokaz. Podsjećaju da je predsjednik UO demantovao održavanje ove sjednice, kao i da su pojedini članovi UO bili nezadovoljni takvim radom i izborom određenih članova te komisije prije svega Miroslava Marića.

UO Fonda je prekršio pravilnik i time što nije ispoštovao član koji govori o tome da aplikant dobija najmanje 50 odsto od traženih sredstava, za šta u GA, kako su rekli, imaju više primjera.

“U većini slučajeva koje smo provjeravali odobreni projekti se opravdavaju paragon blokovima sa pečatima firmi, a na kojima nije obračunat PDV. To nije bilo dovoljno službi Fonda da ne prihvate ovakve izvještaje i diskvalifikuju iz ovogodišnje raspodjele što im je obaveza po Zakonu i unutrašnjim pravilima Fonda".

Ova NVO je, kako navode, utvrdila da da je na ovom konkursu odobren novac za oko deset nevladinih organizacija koje ne postoje u registru MUP-a ili će biti brisane zbog neusklađivanja po novom Zakonu o nevladinim organizacijama.

“Došli smo do saznanja da je nezakonito produžen mandat predsjedniku UO, Miroslavu Mariću, što je i konstatovano u zapisniku od strane direktora Fonda Safeta Kurtagića. GA je, takođe, dobila potvrdu iz Komisije za sprječavanje sukoba interesa da su Miroslav Marić, Avdul Kurpejović, Musa Gjoka i Momčilo Vuksanović bivši članovi UO Fonda, jer im je istekao mandat”, navodi se u saopštenju.

Iz GA dodaju da je, uz to, Komisija protiv značajnog broja članova UO pokrenula prekršajni postupak zbog toga što kao javni funkcioneri nijesu dostavili izvještaj o prihodima.

“U radu Fonda svijetla tačka su, kako navode, članovi UO, Leon Gjokaj i Milivoje Krgović, koji su, kako tokom zatvorenih sjednica, ali i javno iznosili argumentovane kritike na dosadašnji način rada Fonda. Gjokaj je kolegama dao primjer kako se odgovorno obavlja državna funkcija i kako se treba zalagati za integraciju manjina u crnogorsko društvo i zalagati za izgradnju Crne Gore kao građanske države".

GA navodi da na sve njihove dosadašnje navode o neregularnosti koje su navodili i članovi UO Fonda, Gjokaj i Krgović, kao i DRI, nije bilo razumijevanja među ostalim članovima UO, pa su oni na poslednjoj sjednici gdje je “konačno donesena skandalozna odluka”, napustili sjednicu i time pokazali svoje neslaganje sa odlukama kolega.

“Zbog toga je neprihvatljivo ponašanje jednog broja medija, koji su širili neistine kao što su one da su pojedini članovi UO iznosili informacije o neregularnosti o radu Fonda, jer im nijesu prošli projekti, što je neistina jer po našim saznanjima oni nijesu ni aplicirali”, saopštio je Radović. On je Radović je naveo da na sve dosadašnje navode o neregularnosti rukovodstvo Skupštine, Tužilaštvo i ministar finansija nijesu reagovali, a potpredsjednik Skupštine Rifat Rastoder je čak javno podržao ovakav rad Fonda i kritike ocijenio neargumentovanim. Usudio se čak i da savjetuje podnošenje kontratužbi prema kritičarima”, dodaje Radović.

Takve reakcije državnih organa i funkcionera u GA smo očekivali. Sada jedinu nadu u zaustavljanju ovakvog razbacivanja milionskih sredstava iz budžeta polažemo u Upravni sud, kao instituciju koja zna šta su principi vladavine prava.”

"GA ovim završava svoje aktivnosti po pitanju Fonda, jer je iznijela ogroman broj dokaza i iscrpila sva sredstva koja zakoni predviđaju. Sada je sve u rukama državnih organa, koji treba da pokažu da je Crna Gora zemlja vladavine prava. Biće ovo odlićan test za državu koja želi da bude građanska i zemlja u kojoj se poštuju zakoni. Apelujemo na ukupnu javnost da sa pažnjom prate postupanje državnih organa u ovom slučaju”, navodi se u saopštenju.

Portal Analitika