Abiznis

Milisav Dragojević predsjednik

Formirana Komisija za ispitivanje poslovanja u željezničkim preduzećima

Ministarstvo kapitalnih investicija formiralo je petočlanu Komisiju za ispitivanje poslovanja u željezničkim preduzećima.

Formirana Komisija za ispitivanje poslovanja u željezničkim preduzećima Foto: Pobjeda
Mina biznisIzvor

Ministarstvo je Komisiju obrazovalo posebnim rješenjem na osnovu Zakona o državnoj upravi i Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave.

- Komisija je formirana sa zadatkom da ispita dosadašnje i tekuće poslovanje željezničkih preduzeća, u vlasništvu države, da bude savjetodavno tijelo Ministarstvu, odnosno Direktoratu za željeznički saobraćaj, a imaće i obavezu da tom Vladinom resoru dostavlja mjesečne izvještaje o radu - navodi se u saopštenju Ministarstva.

Na konstitutivnoj sjednici je za predsjednika Komisije izabran predstavnik Željezničkog prevoza (ŽICG) Milisav Dragojević, a za sekretara predstavnica Željezničke infrastrukture (ŽICG) Milica Prašćević.

Članovi Komisije su još predstavnici ŽICG, Montecarga i Održavanja željezničkih voznih sredstava (OŽVS), Predrag Bubanja, Veselin Kovač i Milotije Radović.

- Komisija je za svoj rad neposredno odgovorna novoformiranom Odjeljenju za borbu protiv korupcije u Ministarstvu. Sjednice se održavaju jednom sedmično, a može biti sazvana i češće, u slučaju hitnosti ili nekog vanrednog događaja na željeznici - navodi se u saopštenju.

Prema Poslovniku o radu, koji je usvojen na konstitutivnoj sjednici, Komisija odnosno njeni članovi su dužni da čuvaju sve poslovne i druge tajne akcionarskih društava čije poslovanje prate.

Komisija je dužna da jednom mjesečno Odjeljenju za borbu protiv korupcije dostavlja izvještaj o radu sa preporukama.

- Prema Poslovniku, o svom radu, na odgovarajući način, Komisija može obavještavati i širu javnost posredstvom ili uz saglasnost Odjeljenja za borbu protiv korupcije - zaključuje se u saopštenju.

Portal Analitika