Abiznis
  • Portal Analitika/
  • Abiznis /
  • Evropski sud: Vlada da isplati zaostale plate bivšim radnicima Radoja Dakića u roku od tri mjeseca

Evropski sud: Vlada da isplati zaostale plate bivšim radnicima Radoja Dakića u roku od tri mjeseca

Evropski sud za ljudska prava (ESLPJ) u Strazburu donio je tri presude kojima je obavezao Vladu Crne Gore da dijelu bivših radnika fabrike Radoje Dakić isplati potraživanja. 

Evropski sud: Vlada da isplati zaostale plate bivšim radnicima Radoja Dakića u roku od tri mjeseca Foto: Dragan Mijatović/Pobjeda
Portal AnalitikaIzvor

"Evropski sud za ljudska prava danas je objavio tri presude u predmetima Dedić i drugi protiv Crne Gore, Adrović i drugi protiv Crne Gore i Bešović i drugi protiv Crne Gore, u kojima je odlučeno po predstavkama bivših radnika privrednog društva „Radoje Dakić“ AD Podgorica - u stečaju, koji su se žalili zbog neizvršenja domaćih odluka donijetih u njihovu korist a protiv navedenog privrednog društva", saopšteno je iz Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

U predmetnim presudama Evropski sud je predstavke proglasio prihvatljivim, osim za četiri podnosioca predstavke u predmetu Bešović i drugi protiv Crne Gore, i utvrdio povredu člana 6 stav 1 Konvencije (pravo na pravično suđenje) i člana 1 Protokola br.1 uz Konvenciju (zaštita imovine) zbog neizvršenja domaćih odluka donijetih u korist podnosilaca predstavki a protiv navedenog privrednog društva i utvrdio da je tužena država dužna da obezbijedi, koristeći adekvatna sredstva, u roku od 3 (tri) mjeseca izvršenje navedenih domaćih odluka.

"Nakon što je ispitao cjelokupnu dokumentaciju koja mu je dostavljena, a u skladu sa njegovom dobro ustanovljenom sudskom praksom o tom pitanju, Evropski sud je zauzeo stav da u konkretnim predmetima nadležni organi nijesu uložili sve neophodne napore da obezbijede potpuno i pravovremeno izvršenje odluka donijetih u korist podnosilaca predstavki na nacionalnom nivou", navode iz Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Evropski sud je, dodaju, odbio zahtjeve podnosilaca predstavki za pravično zadovoljenje na ime naknade nematerijalne štete, imajući u vidu da je Ustavni sud Crne Gore u odlukama iz 2019. godine utvrdio povredu prava na pravično suđenje podnosilaca predstavki garantovanog članom 6 Konvencije i povredu prava na mirno uživanje imovine iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju zbog neizvršenja domaćih odluka donijetih u njihovu korist i dosudio po 2.000 eura svakom podnosiocu predstavke ponaosob na ime naknade nematerijalne štete.

Portal Analitika