Abiznis

EPCG definisala način podnošenja dokumentacije za oslobađanje od takse

Izvor

Takođe, članom 7stav 2istog Zakona propisano je da će od plaćanja takse na tarifno brojilo biti oslobođeni vlasnici primarnih stambenih objekata (primarnim stambenim objektom, smatra se stambeni objekat, odnosno stan u kojem stanuje vlasnik koji ima prebivalište u mjestu u kojem se nalazi taj stambeni objekat, odnosno stan) i korisnici prava iz socijalne zaštite (na osnovu dostavljenog spiska za korisnike prava iz socijalne zaštite).

U cilju oslobođenja od obaveze plaćanja takse na tarifno brojilo vlasnika primarnih stambenih objekata, Vlada Crne Gore je donijela Uredbu o načinu ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja takse na tarifno brojilo.

U skladu sa ovom Uredbom, potrebno je da popune obrazac Izjave o svojini na primarnom stambenom objektu (“IPO”), i isti, uz kopiju računa za utrošenu električnu energiju i kopiju lične karte, ili ubace u kutiju za prigovore koja se nalazi u svakoj lokalnoj jedinici Snabdijevanja ili pošalju na adresu EPCG, FC SNABDIJEVANJE – TAKSA, ul. Vuka Karadžića 2, Nikšić. Navedena dokumenta, skenirana, mogu se dostaviti i na e-mail adresu taksa@epcg.com. Ukoliko dokumentacija bude podnijeta do 20. u mjesecu, kupci će biti oslobođeni takse za tekući obračunski period (mjesec u kojem su predali dokumentaciju). Ukoliko EPCG primi dokumentaciju nakon 20-tog u mjesecu, kupac će biti oslobođen plaćanja takse za prvi naredni obračunski period. Nakon provjere vjerodostojnosti dokumenata, kupac će biti oslobođen od plaćanja takse.

Ovom prilikom, EPCG se unaprijed izvinjava svim svojim kupcima zbog dodatno nametnutih obaveza po pitanju poštovanja propisane procedure o oslobađanju od takse. Zbog toga smo pokušali da definišemo način podnošenja dokumentacije koji će najmanje uticati na životni komfor kupaca.

Obrasci Izjave o svojini na primarnom objektu mogu se preuzeti sa sajta EPCG www.epcg.com, kao i na šalterima svih lokalnih jedinica Snabdijevanja. Dodatne informacije kupcima su dostupne besplatnim pozivom na broj 19100 (8 – 20h), zaključeno je u saopštenju.

Portal Analitika