Društvo

Podizanje svijesti o očuvanju životne sredine

Drvo na dar: Za zeleni kvart!

Svjetski dan šuma, drveća i sadnje obilježava se 21. marta, sa ciljem podizanja svijesti označaju očuvanja životne sredine.

Drvo na dar: Za zeleni kvart! Foto: Foto: CZIP
Portal AnalitikaIzvor

Ovaj međunarodni praznik prilika je da se podsjetimo koliko je drveće važan dio naših života i koliku mu zahvalnosti dugujemo jer se za nas bori protiv klimatskih promjena, daje nam kiseonik i hlad, dom je mnogim vrstama ptica, a dodatno nas nagrađuje lijepim ambijentom naročito u gradskim sredinama. Vođeni idejom proslave ovog važnog dana, sa ciljem da imamo okruženje na koje ćemo biti ponosni, raspisujemo konkursDrvo na dar: Ozelenimo naš grad“,za sve stanare stambenih zgrada na teritoriji Podgorice.

Konkurs traje do 16. marta, a svi koji su zainteresovani da se prijave, potrebno je da dostave:

  • Ispunjen prijavni formular,
  • Fotografije površine za ozelenjavanje koja je zajednička svojina etažnih vlasnika,
  • Saglasnost skupštine stanara. 

U odnosu na pristigle prijave, biolozi CZIP-a, će obići najpogodnije lokacije i u dogovoru sa stanarima odabrati adekvatne vrste i mjesta za sadnju. CZIP će donirati ukupno 30 autohtonih sadnica, te će samim tim priliku za ozelenjavanje imati više lokacija/površina.

Cilj ovog konkursa je da se pomogne da neuređeni zeleni prostori oko zgrada postanu ambijent koji odgovara potrebama stanara i opštem poboljšanju uslova života. Jedan od izraženih problema prilikom uređenja zelenih površina u gradu jeste sadnja alohtonih, odnosno stranih vrsta dok su sa druge strane nativne vrste zapostavljene. Zbog toga poseban fokus ove akcije ima promocija sadnje naših, domaćih drvenastih vrsta koje se ambijentalno najbolje uklapaju i imaju najveće šanse za preživljavanje. Prijave na konkurs potrebno je dostaviti najkasnije do 16. marta na adresu:jelena.vukasinovic@czip.me.

Portal Analitika