Društvo

Uočene brojne nepravilnosti u radu

DRI kontrolisala Sportske objekte: Zaključivali ugovore o djelu za sistematizovana radna mjesta

Državna revizorska institucija (DRI) je izvršila kontrolnu reviziju Društva sa ograničenom odgovornošću „Sportski objekti“ Podgorica.

DRI kontrolisala Sportske objekte: Zaključivali ugovore o djelu za sistematizovana radna mjesta Foto: DRI
Portal AnalitikaIzvor

Kontrolnom revizijom izvršena je kontrola realizacije 20 preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja za 2020. godinu, uzimajući u obzir finansijske iskaze „Sportski objekti“ DOO Podgorica za 2023. godinu s ciljem provjere stepena realizacije preporuka. Društvo je realizovalo osam preporuka, sedam preporuka nije realizovalo, četiri preporuke su djelimično realizovane, dok je jedna preporuka u fazi realizacije.

"Društvo je stvorilo preduslove da u narednom periodu realizuje preporuke koje se odnose na evidenciju pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini. Utvrđeno je da je Društvo u oktobru 2022. godine izvršilo procjenu nepokretne imovine - građevinskih objekata koje koristi, tržišne vrijednosti na na dan procjene 70.833.634,00€, koje su u vlasništvu su Glavnog grada Podgorica. Kontrolnom revizijom je utvrđeno da i dalje postoje nedostatci u primjeni Zakona o računovodstvu, Zakona o radu i Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za pravna lica registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i druga pravna lica", navode iz DRI. 

Iako dokumentacija Društva pokazuje povećanje vrijednosti osnovnog kapitala, Odbor direktora nije u prethodnom periodu predlagao Osnivaču povećanje osnovnog kapitala, a samim tim nije izvršena ni izmjena ukupnog kapitala ovog Društva u Centralni registar privrednih subjekata.

"Društvo treba da prilikom knjigovodstvenog evidentiranja poslovnih promjena primjenjuje Pravilnik o kontnom okviru i pravila koja se odnose na klasifikaciju obaveza prema ročnosti dospjeća. U oblasti zapošljavanja, konstatovano je da je Društvo i dalje zaključivalo ugovore o djelu za pojedina sistematizovana radna mjesta, što je u suprotnosti sa Zakonom o radu", navode iz DRI. 

Izvještaj o kontrolnoj reviziji će se dostaviti na upoznavanje Odboru direktora kao organu upravljanja i rukovođenja Društva, Glavnom gradu Podgorica, kao osnivaču Društva i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore. Društvo je dužno da do 24. maja 2024. godine dostavi DRI Plan aktivnosti za realizaciju preporuka koje zahtjevaju dalje praćenje i do 24. oktobra 2024. godine Izvještaj o sprovedenim radnjama za realizaciju preporuka.

Kontrolnom revizijom je rukovodio nadležni Kolegijum DRI u sastavu: Zoran Jelić (senator - rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (senator - član Kolegijuma).

Portal Analitika