Društvo

DIK neće kontrolisati autentičnost potpisa birača

Izvor

Državna izborna komisija nije zadužena za utvrđivanje autentičnosti potpisa kojima birači podržavaju određenu izbornu listu, kaže za Forum zamjenica predsjednika DIK-a Slavka Maraš. “Zakon ne nalaže, jednostavno to nije nadležnost DIK-a. Državna izborna komisija ne provjerva autentičnost potpisa, već provjerava ukupan broj birača koji su podržali, potpisali tu izbornu listu i utvrđuje validnost te izborne liste”, navela je ona.

Međutim, kako kaže, to ne znači da je kontrola nemoguća. “Uloga MUP-a je u otkrivanju odnosno u utvrđivanju... odnosno, ukoliko neko posumnja na autentičnost potpisa... to je falisfikovanje, to je to krivično djelo radi pribavljanja koristi. To se može prijaviti. Ako neko posumnja onda to može prijaviti nadležnim državnim organim”, kazala je ona.

U nadležnosti komisije je, objašnjava Maraš, da provjeri da li su liste prikupile potpise građana koji imaju pravo glasa, i da li je jedan birač podržao samo jednu listu. Osim imena i prezimena neophodni su još neki lični podaci. “Taj obrazac sadrži ostale podatke kao što su JMBG ili broj lične karte, zatim zanimanje, godinu rođenja, prebivalište”, dodaje Maraš.

Maraš najavljuje da će DIK finalni birački spisak objaviti 5. oktobra. Tokom prva dva dana nije dostavljena nijedna izborna lista. Koalicije su dužne da predaju i koalicione sporazume.

Podsjećamo, na izborma koji se održavaju 14. oktobra u koaliciji nastupaju DPS i SDP, Demokratski front kao i prosrpske vanparlamentarne partije u savezu Srpska sloga. Samostalno nastupa SNP, Pozitivna Crna Gora, Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa, dok se odluka Liberalne partije čeka do 25. avgusta. Pravedna Crna Gora odlučiće da li će izaći na izbore na osnovu rezultata istraživanja javnog mnjenja.

Portal Analitika